Skip to main content
Skip table of contents

Bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (štvornásobný)

Samostatné použitie

Pri samostatnom použití nie je štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač pripojený na bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640) pre Niko Home Control, ani nie je integrovaný do siete Zigbee® tretej strany.

Podmienkou je, že štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (vysielač) je pripojený na samostatný Zigbee® prijímač (napr. Zigbee® žiarovku) prostredníctvom párovania Touchlink, alebo je pripojený k decentralizovanej Zigbee® sieti prostredníctvom režimu EZ a párovania Find&Bind. Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač je považovaný za stmievač s funkciami ZAP/VYP/stmievanie.

Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač nepodporuje RGB ovládanie farieb a ovládanie nastaviteľnej bielej pri samostatnom používaní.

Spínač pracuje samostatne prostredníctvom funkcie prepínania: krátke stlačenie odošle príkaz na zapnutie alebo vypnutie. Následným krátkym stlačením sa odošle opačný príkaz (ZAP alebo VYP). Prvé dlhé stlačenie, po príkaze VYP, vždy spustí príkaz na zosvetľovanie (DIM UP). Ďalšie dlhé stlačenie odošle príkaz na stmievanie/tlmenie osvetlenia (DIM DOWN).

Ak je samostatná inteligentná žiarovka spárovaná so štvornásobným, bezdrôtovým, batériou napájaným Zigbee® spínačom a žiarovka sa vypne po nastavení max. intenzita svetla, tak prvé dlhé sltačenie vždy odošle príkaz na zosvetľovanie (DIM UP). Používateľ však neuvidí zvyšovanie intenzity svetla, pretože svetlo bolo predtým nastavené na max. intenzitu. Pre zníženie intenzity svetla musíte znovu použiť dlhé stlačenie. Toto správanie je charakteristické pre funkciu prepínania.

  • Počas bežnej prevádzky sa nezobrazuje žiadne LED spätnej väzby, aby sa šetrilo energiou batérie. LED spätnej väzby je viditeľné len počas sekvencie párovania. Modré alebo červené LED v zadnej časti spínača indikuje stav párovania a stav batérie. Pre ďalšie informácie si pozrite LED správanie.

  • Životnosť batérie je ± 5 rokov pri používaní s 20 krátkymi stlačeniami denne.

  • Firmvér štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača, pracujúceho v samostatnom režime, nie je možné aktualizovať prostredníctvom funkcie Over-The-Air (OTA). Spárujte zariadenie s bezdrôtovým smart hubom (552-00001) alebo wireless bridgeom (550-00640) pre stiahnutie najnovšej verzie firmvéru na Zigbee® zariadenie.

  • Ak behom 6 sekúnd 3-krát stlačíte tlačidlo Niko Zigbee® zariadenie, začne vyhľadávať hlavný uzol Zigbee® (režim párovania EZ). Modré LED bude blikať max. 90 sekúnd. (LED bude viditeľné iba na zadnej časti spínača, ak nie je namontovaný na prístrojovom spodku.) Modré LED sa vypne, ak sa nenašiel žiadny hlavný uzol.


Pripojené použitie

Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač funguje v pripojenom režime, keď je spárovaný s bezdrôtovým smart hubom (552-00001), wireless bridgom (550-00640) pre Niko Home Control alebo Zigbee® koordinátorom/sieťou tretej strany.
Dokáže zapínať/vypínať aktory v rámaci Niko Home Control prostredníctvom:

Stmievanie môže byť aktivované pomocou aktorov stmievania prostredníctvom akcie s dlhým stlačením.

Pokročilé funkcie sprístupníte, ak spárujete štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač s bezdrôtovým smart hubom (552-00001) alebo wireless bridgom (550-00640) pomocou Niko Home Control programovacieho softvéru alebo aplikácie Niko Home. Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný spínač môžete pridať do scény alebo funkcie všetko vypnúť alebo ho prepojiť s poplachovou funkciou (všetko zapnúť), režimom, funkciou kalendára alebo harmonogramu.

Ovládanie na diaľku je možné pomocou smartfónu a aplikácie Niko Home. Stiahnite si aplikáciu Niko Home (s ikonou modrého domčeka) z obchodu Google Play alebo App Store.

V rámci Niko Home Control môžete ovládať ľubovoľný aktor. Takto máte zaručenú flexibilitu prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home.

Počas bežnej prevádzky so štvornásobným, bezdrôtovým, batériou napájaným Zigbee® spínačom sa nezobrazí žiadne LED spätnej väzby. Indikátor stavu nedostatočného nabitia batérie sa zobrazí v aplikácii Niko Home.

Firmvér štvornásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača, fungujúceho v pripojenom stave v inštalácii Niko Home Control, je možné aktualizovať prostredníctvom funkcie Over-The-Air (OTA). OTA aktualizácia prebieha automaticky na pozadí. Zigbee® zariadenie vyhľadá nové OTA údaje každých 6 hodín. Zariadenie budeš počas aktualizácie naďalej normálne fungovať.

Štvornásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač v pripojenom použití v inštalácii Niko Home Control nebude využívať funkciu sieťovania mesh, pozrite si Zigbee® základné princípy siete.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.