Skip to main content
Skip table of contents

Bezdrôtové batériou napájané spínače, Zigbee®

Bezdrôtové batériou napájané spínače, Zigbee® použiť v 2 režimoch: samostatnom a pripojenom.
V samostatnom režime fungujú autonómne bez pripojenia na jednotku wireless bridge (550-00640) alebo bezdrôtový smart hub (552-00001).
V pripojenom režime sú pripojené na jednotku wireless bridge (550-00640) alebo bezdrôtový smart hub (552-00001) a sú dostupné aj dodatočné funkcie.

Ďalšie informácie o oboch režimoch nájdete tu:

Bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (jednoduchý)
Bezdrôtový, batériou napájaný spínač Zigbee® (dvojnásobný)
Bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (štvornásobný)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.