Skip to main content
Skip table of contents

Zoom / presúvanie

Východiskový bod

Importovaný pôdorys sa zobrazuje uprostred oblasti nákresu.

Zoom

Funkciu zoom použite na priblíženie alebo oddialenie zo stredu oblasti nákresu alebo ak chcete priblížiť alebo oddialiť špecifický prvok (v takom prípade umiestnite kurzor na daný prvok, a potom použite funkciu zoom na priblíženie alebo oddialenie).

Priblížiť alebo oddialiť môžete nasledujúcimi spôsobmi:

  • pomocou lišty funkcie zoom v spodnej časti obrazovky.
  • pomocou kolieska myši
  • pomocou 2 prstov na touchpade.

  • Môžete priblížiť až na dvojnásobok pôvodnej veľkosti oblasti nákresu.
  • Môžete odďaľovať, až kým nebudete vidieť celú oblasť nákresu.
  • Takisto môžete presúvať oblasť nákresu.

Presúvanie

Ak chcete presunúť oblasť nákresu:

  1. Kliknite mimo miestnosti a vedľa ovládača alebo zariadenia.
  2. Držte tlačidlo myši stlačené a potiahnite myšou.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.