Skip to main content
Skip table of contents

Vytváranie a upravovanie profilov v mobilnej aplikácii

Východiskový bod

Vytvorenie profilu v mobilnej aplikácii

  1. Kliknite na položku Pridať profil.
  2. V časti Všeobecné zadajte názov profilu.


  3. V časti Bezpečnosť nastavíte, či profil má byť aktívny alebo nie, a takisto nastavíte heslo pre daný profil.


  4. V časti Funkcie môžete aktivovať alebo deaktivovať vstupové systémy, monitorovanie energií, upozornenia a konfiguráciu.


  5. V časti  Miestnosti, základné akcie a režimy môžete na mobilnom telefóne alebo tablete zobraziť alebo skryť miestnosti a/alebo základné akcie a/alebo režimy.


    Spoločnosť Niko odporúča vypnúť funkciu „Konfigurácia“ pre profily v aplikácii, v ktorých nie sú vybrané miestnosti alebo akcie/režimy.


Upravenie profilu v mobilnej aplikácii

  1. Kliknite na profil v mobilnej aplikácii.
  2. Vykonajte potrebné úpravy; ak chcete vedieť ako, pozrite si kroky 2 až 4 vo vyššie uvedenom postupe.
  3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, čím sa vrátite do okna Informačný panel.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.