Skip to main content
Skip table of contents

Výstražný režim

Čo je to Výstražný režim?

Pomocou režimu Výstražný režim môžete odstrašiť nechcených návštevníkov. Pomocou jedného ovládača môžete zapnúť osvetlenie a/alebo zapnúť blikanie svetiel, a zároveň vybrať preddefinovaný stav iných zariadení. Po istom čase, ktorý môže nastaviť používateľ, sa Výstražný režim automaticky vypne. Pomocou toho istého panikového tlačidla môžete aktivovať alebo deaktivovať Výstražný režim.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia :
  • ovládač (bežné tlačidlo)
  • všetky zariadenia, ktoré chcete použiť v tomto režime

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.
  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.
 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie  Upozomenia.
 4. Kliknite na Panikový režim.
 5. Pomenujte režim.
 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, ktoré aktivujú tento režim.

  1 Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridať do režimu.

  2 Nastavte dobu prevádzky na Stlačiť a podržať, aby ste Výstražný režim neaktivovali omylom.

  BVyberte zariadenia, ktoré majú zostať zapnuté po aktivovaní režimu.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.


  2 V časti Parametre zadefinujte, ako dlho majú svetlá zostať zapnuté.

  CVyberte zariadenia, ktoré majú blikať po aktivovaní režimu.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.

  2 V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  • ako dlho majú svetlá zostať zapnuté: štandardne 2 min. - max. 59 min. 59 sek.
  • frekvenciu blikania: štandardne 2 sek. - max. 59 sek.
  DVyberte ďalšie zariadenia, ktoré sa majú zapnúť v určitom stave ako napr. rolety.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.

  2 Zadajte akékoľvek dodatočné nastavenia zariadení.

  Niekoľko príkladov: otvoriť sťahovacie rolety, ovládanie spínača pripojeného na sirénu atď.

  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré príkazy a zariadenia.
 7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.
 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.