Skip to main content
Skip table of contents

Usporiadanie a upravenie miestností, základných akcií a režimov

Bez ohľadu na profil dotykovej obrazovky môžete upravovať názvy a ikony miestností. Takisto si môžete vybrať, v akom poradí sa budú miestnosti a príslušné základné akcie a režimy zobrazovať na všetkých dotykových obrazovkách.

Východiskový bod

  • Vytvorili ste základné akcie a/alebo režimy.
  • Teraz sa nachádzate v okne Informačný panel > Usporiadať a upraviť.

Postup

Čo?Ako?
Zmeňte názov a ikonu miestnostiKliknite na miestnosť a zmeňte názov a/alebo ikonu.
Usporiadanie miestnostíKliknite na miestnosť, pretiahnite miestnosť na požadované miesto a pustite.
Usporiadanie základných akcií a režimov v miestnostiKliknite na šípku vedľa miestnosti. Kliknite na základnú akciu alebo režim, pretiahnite ho na požadované miesto a pustite.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.