Skip to main content
Skip table of contents

Stav hráča

Čo je Stav hráča?

Režim Stav hráča umožňuje zobrazenie statusu (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) zariadenia na dotykovej obrazovke, Digital black, v aplikácii alebo s LED tlačidla.

Napríklad: váš zákazník pracuje neskoro v noci v obývačke za stolom. Chcel by vedieť, či jeho deti vypli svetlo v spálni. Vytvorením režimu Stav hráča bude stavové LED tlačidla v obývačke ukazovať, či svetlá v spálni sú zapnuté alebo vypnuté. Zákazník si môže skontrolovať status svetla v spálni aj na dotykovej obrazovke, Digital black alebo v aplikácii.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste napr. nasledujúce ovládače a zariadenia :
  • spínané svetelné okruhy
  • tlačidlo s LED
 • Vytvorili ste základnú akciu pre kontrolu spínacieho svetelného okruhu v obývačke.
 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Objaví sa okno Režim.
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.
  • V oblasti nákresu kliknite na miestnosť alebo ju vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. 
 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie  Vol'ná funkcia.
 4. Kliknite na Stav hráča.
 5. Pomenujte režim.
 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AZvoľte zariadenie, pre ktoré chcete vidieť status. 

  Kliknite na znamienko plus pri zariadení, ktoré chcete pridať do režimu.

  B(voliteľné) Zvoľte LED tlačidla, na ktorom chcete vidieť status.

  Kliknite na tlačidlo so znamienkom plus.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParametreVýberOpisPríklad
  Invertovať spätnú väzbu LED

  Označiť/Odznačiť

  • Označené:  LED je vypnuté, keď lampa svieti.
  • Odznačené: LED je zapnuté, keď lampa svieti.


  Ak tento režim nie je aktívny, v aplikácii a na Digital black sa zobrazí spätná väzba

  Text


  • Zadajte správu, ktorá sa vám zobrazí na dotykovej obrazovke, Digital black alebo v aplikácii, keď je osvetlenie vypnuté.
  • Max. 50 znakov
  • Štandardný text: Zariadenie je vypnuté
  Ak tento režim je aktívny, v aplikácii a na Digital black sa zobrazí spätná väzba

  Text


  • Zadajte správu, ktorá sa vám zobrazí na dotykovej obrazovke, Digital black alebo v aplikácii, keď je osvetlenie zapnuté.
  • Max. 50 znakov
  • Štandardný text: Zariadenie je zapnutéJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.