Skip to main content
Skip table of contents

Stav domu

Čo je to Stav domu?

Pomocou režimu Stav domu môžete použiť jedno tlačidlo na aktivovanie viacerých režimov a/alebo zariadení.
Napr. pomocou režimu Stav domu Dovolenka môžete aktivovať nasledujúce režimy:

 • zákl. všetko VYP
 • alarm pri vniknutí

Východiskový bod

 • Už ste vytvorili:
  • všetky zariadenia, ktoré chcete použiť v tomto režime.
  • všetky režimy, ktoré chcete použiť v tomto režime.

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.
  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.
 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Komfort.
 4. Kliknite na Stav domu.
 5. Pomenujte režim.
 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie a parametre:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, ktoré aktivujú tento režim.

  Kliknite na znamienka plus pri tých ovládacích prvkoch, ktoré chcete zahrnúť do režimu.

  BVyberte režimy a/alebo zariadenia, ktoré chcete zahrnúť do režimu.

  1 Kliknite na znamienka plus pri tých režimoch a/alebo zariadeniach, ktoré chcete:

     • aktivovať pri spustení režimu (správanie pri štarte)

     • deaktivovať pri skončení režimu (správanie pri ukončení)

  V správaní pri štarte a/alebo v správaní pri ukončení môžete opakovane použiť to isté zariadenie alebo režim.

  2 (voliteľné) Nastavte oneskorenie zapnutia a vypnutia pre každý režim a zariadenie.

  Použite Multivýber, ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.
 7. V časti Parametre môžete invertovať LED spätnej väzby.

  Podľa predvolených nastavení sa LED spätnej väzby zapne, keď:

  • boli spustené všetky režimy
  • všetky režimy dosiahnu hodnotu zadefinovanú v správaní pri štarte.
 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.