Skip to main content
Skip table of contents

Simulácia prítomnosti

Čo je to Simulácia prítomnosti?

Režim Simulácia prítomnosti vám umožní vytvoriť dojem pre okoloidúcich, že niekto je stále doma.

Tento režim zohľadňuje nasledujúce prvky:

 • hodnotu digitálneho alebo analógového snímača (napr. súmrakový spínač)

 • jednu z piatich fáz dňa

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • ovládač (bežné tlačidlo alebo eko-displej)

  • všetky zariadenia, ktoré chcete použiť v tomto režime

  • (voliteľné) digitálny alebo analógový snímač

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Odchod z domu.

 4. Kliknite na Simulácia prítomnosti .

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, ktoré aktivujú tento režim.

  Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridať do režimu.

  B(voliteľné) Vyberte (svetelný) snímač.
  Keď bude dosiahnutá prednastavená úroveň svetla, režim sa spustí.

  1 Kliknite na znamienko plus pri snímači.


  C
  D
  E
  F
  G

  Vyberte zariadenia pre každú fázu dňa:

  • ráno
  • deň
  • večer
  • neskoro večer
  • noc


  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach. Môžete vybrať spínané a stmievateľné zariadenia.

  2 Pre každé zariadenie nastavte dobu trvania:

  • vždy zapnuté
  • krátke
  • stredné
  • dlhé

  Rôzne doby trvania sú vysvetlené v nižšie uvedenej tabuľke:


  3 Nastavte pevnú hodnotu stmievania pre stmievatel'né zariadenia.

  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.

  Ak do nejakej fázy dňa nevložíte žiadne zariadenia, tak sa počas tejto fázy dňa nič nestane.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  1. úroveň svetla (dostupné iba vtedy, ak ste v bode B vybrali analógový svetelný snímač alebo mini PIR) 

  2. počiatočný čas danej fázy dňa (táto fáza dňa sa skončí, keď ďalšia fáza dňa začne). 

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť , ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Nastavte dobu prevádzky na Stlačiť a podržať, aby ste režim Simulácia prítomnosti neaktivovali omylom.


Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/7WQaI-cxXnA


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.