Skip to main content
Skip table of contents

Odstránenie zariadenia z modulu

Východiskový bod

Postup

  1. Kliknite na modul v rozvádzači, z ktorého chcete odstrániť zariadenia.
    Výsledok:
    Zobrazí sa okno Priradiť zariadenia k (názov modulu) aj s prehľadom vybraného modulu.
  2. Vyberte priradenie zariadenia, ktoré chcete odstrániť.

  3. Kliknite na krížik pri názve alebo na znamienko mínus príslušného zariadenia v oblasti nákresu, čím ho odstránite z modulu.

  4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vybavenie rozvádzača.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.