Skip to main content
Skip table of contents

Integrácia partnerských značiek

Úvod

V tejto časti opisujeme integráciu produktov partnerských značiek do inštalácie Niko Home Control II.

Tu nájdete prehľad produktov partnerských značiek, ktoré môžete prepojiť s elektroinštaláciou, vrátene ich vlastností.

Východiskový bod

 • Musíte mať zaregistrovanú inštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Musíte mať zabezpečené potrebné  podmienky  pre systém Niko Home Control aj pre partnerský systém.

 • Systém, ktorý chcete prepojiť, musí byť nainštalovaný a pripravený na použitie.

 • Musíte mať všetky svoje prihlasovacie informácie poruke.

 • Vaša inštalácia Niko Home Control a v niektorých prípadoch aj pripojená služba, ktorú chcete prepojiť, musia byť online.

 • Nachádzate sa v okne Informačný panel.

Postup

 1. Kliknite na možnosť Spravovať pripojené služby. V rámci nej spravujete všetky služby prepojené s vašou inštaláciou. 2. V časti Dostupné služby kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa pripojenej služby, ktorú chcete prepojiť so svojou inštaláciou.

 3. V závislosti od pripojenej služby si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

  1.  Službu je možné aktivovať po kliknutí na tlačidlo Aktivovať.

  2. Služba si vyžaduje konkrétnu akciu, aby sa aktivovala.

 4. Postupujte podľa pokynov pre aktiváciu. Tie sa môžu líšiť v závislosti od príslušných partnerských značiek.
  Výsledok: Partnerská značka sa zobrazí na vašej aplikácii a/alebo dotykovej obrazovke do niekoľkých minút. Ak sa pripojená služba má použiť v rámci režimu, musíte ju pridať ako zariadenie do ponuky Vytvoriť v rámci programovacieho softvéru Niko Home Control.
  Logo partnerskej značky sa pridá do časti Aktivované služby v ponuke Informačný panel.

 • Ak chcete prepojiť funkcie partnerskej značky s vlastnou inštaláciou, bude si to vyžadovať dodatočné programovanie a v prípade niektorých partnerských značiek aj dodatočné adresovanie prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control II.
  Príklady:

  • Keď stlačíte štandardné tlačidlo „všetko vypnúť“, turbo pre ventiláciu značky DucoBox sa aktivuje, aby sa osviežil vzduch v interiéri.

  • Solárny režim vám pomôže zefektívniť ohrev teplej úžitkovej vody, keď je k dispozícii dostatočné množstvo solárnej energie.

 • Ak proces aktivácie zlyhá, logo partnerskej značky sa pridá do časti Aktivované služby, ale pri logu sa zobrazí červená čiara alebo krúžok, ktorý indikuje zlyhanie aktivácie.

   

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.