Skip to main content
Skip table of contents

Informácie o projekte

Môžete si pozrieť nasledujúce informácie o projekte:

InformácieČo?
O vašej inštaláciiDokumenty projektu: opis inštalácie, štítky v rozvádzači a rozloženie rozvádzača
Limity projektu
Stránka diagnostiky
Verzia programovacieho softvéru Niko Home Control

Aktuálna verzia programovacieho softvéru

Najnovšiu verziu softvéru si stiahnete na stránke www.niko.eu.
Konfiguračné logy

Ak máte problém so svojou inštaláciou a kontaktujete zákaznícke služby spoločnosti Niko, môžu vás požiadať zaslať súbory protokolov elektroinštalácie prostredníctvom e-mailu.  Kliknite na Stiahnuť súbory protokolov a pošlite ZIP súbor s popisom problému na adresu support@niko.eu.

Zákaznícke služby spoločnosti Niko

Kontaktné informácie na naše zákaznícke služby.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.