Skip to main content
Skip table of contents

Limity projektu

Východiskový bod

Nachádzate sa v okne  Informačný panel > Informácie o projekte a jeho nastavenia > Inštalácia Niko Home Control.

Nastavovanie limitov projektu

Pomocou programovacieho softvéru môžete nastaviť niektoré limity projektu.

V pravom paneli uvidíte viaceré limity projektu, ktoré môžete nastaviť, a ktoré sú rozdelené do troch skupín.

Počet komponentov podľa typu

Počet modulov connected controller, RF rozhraní, meraných energetických kanálov, eko-displejov, ovládačov displeja, termostatov a analógových snímačov.

Napájacie zdroje

Počet napájacích zdrojov použitých v aktuálnej konfigurácii a povolený počet napájacích zdrojov v inštalácii.

Celkový počet komponentov

Celkový počet modulov Niko Home Control na zbernici (modulov a ovládačov na DIN lište) v aktuálnej konfigurácii a povolený počet modulov na DIN lište.

Prehľad limitov

Opis

Limit

Max. počet modulov connected controller

1

Max. počet RF rozhraní

1

Max. počet meraných energetických kanálov (celková spotreba a produkcia elektriny, vody a plynu)

20

Max. počet eko-displejov

5

Max. počet ovládačov displeja (eko-displejov, termostatov a ovládačov scén)

25

Max. počet termostatov (termostaty a HVAC termostaty)

20

Max. počet analógových snímačov

30

Max. počet dodatočných napájacích zdrojov

2

Max. počet modulov Niko Home Control na zbernici (modulov a ovládačov na DIN lište)

350

Max. počet miestností

100

Max. počet akcií (základné akcie a režimy)

300

Max. počet podmienok

64

Max. počet krokov v akcii (režimy alebo podmienky)

100

Max. počet časových úsekov (rozdelených medzi všetky časové harmonogramy)

200

Max. počet rozvádzačov

20

Maximálny počet DALI zariadení (celkové množstvo DALI spínaných svetiel, DALI stmievateľných svetiel a DALI svetiel (vysielacie)) (*)


256

Max. počet externých video jednotiek

3

Max. počet starších verzií uložených na module connected controller alebo bezdrôtovom smart hube

50

(*) Maximálny počet DALI výstupov na kanál DALI modulu (adresovateľný alebo vysielací) je 64.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.