Skip to main content
Skip table of contents

Dokumenty projektu

Tlačenie štítkov rozvádzača a usporiadanie rozvádzača

Východiskový bod

  • Vytvorili ste projekt.
  • Nachádzate sa v okne Informačný panel > Informácie o projekte a jeho nastavenia > Inštalácia Niko Home Control.

Postup

Kliknite na ...aby ste ...
opis inštalácie

vytvorte PDF dokument obsahujúci prehľad celej inštalácie so základnými akciami, ovládačmi a zariadeniami.

Tento prehľad predstavuje kompletné programovanie inštalácie.


štítky rozvádzača (*)

vytvorte PDF dokument obsahujúci štítky s názvami modulov v rozvádzači a príslušné zariadenia.

Tento dokument môžete vytlačiť na samolepiace etikety, ktoré môžete potom nalepiť pod alebo nad príslušné moduly v rozvádzači.

Prosím, majte na pamäti: dokument vytlačte v skutočnej veľkosti (100 %), aby ste mali istotu, že štítky sú rovnako široké ako moduly.

usporiadanie rozvádzača (*)

vytvorte PDF dokument obsahujúci prehľad rozvádzačov s nainštalovanými modulmi a zariadeniami.

Tento dokument si môžete vytlačiť a zavesiť ho do rozvádzača alebo ho použiť pri zapájaní modulov, aby ste nespravili chybu. V závislosti od veľkosti rozvádzača, dokument bude obsahovať strany veľkosti A3 a A4.

(*) Len pre inštaláciu s modulom connected controller.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.