Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie projektu

Východiskový bod

Teraz sa nachádzate v okne Projekt.

Postup

 1. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Nový projekt.

 2. Vyberte typ inštalácie .
 3. Zadajte názov projektu a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Informačný panel a v ňom uvidíte Informácie o projekte a jeho nastavenia. Zobrazené informácie sa budú líšiť v závislosti od typu inštalácie.

  Inštalácia s connected controllerInštalácia s bezdrôtovým smart hubom

         

 4. Vyplňte polia. Povinné polia sú označené hviezdičkou.

 5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, čím sa vrátite do okna Ovládací panel.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.