Skip to main content
Skip table of contents

Detekcia pohybu s interiérovými detektormi pohybu

Čo je to Detekcia pohybu s interiérovými detektormi pohybu?

Režim Detekcia pohybu s interiérovými detektormi pohybu zapne jedno alebo viaceré svetlá, v prípade že v interiéri je detegovaný pohyb alebo intenzita svetla klesne pod úroveň nastavenú na detektore pohybu. Ak počas prednastavenej doby nie je zaznamenaný žiaden pohyb, svetlá sa znovu vypnú. Detekčnú vzdialenosť môžete rozšíriť prepojením viacerých interiérových detektorov pohybu.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • interiérový detektor pohybu

  • (voliteľné) viaceré interiérové detektory pohybu a/alebo jednoduché tlačidlo s LED spätnej väzby

  • svetlo

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Režim  .

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Detekcia pohybu.

 4. Kliknite na Detekcia pohybu s interiérovými detektormi pohybu.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte hlavný interiérový detektor pohybu, ktorý aktivuje režim.
  Hlavný detektor znamená, že tento detektor určí podľa množstva nameraného svetla, či sa má daný režim aktivovať, alebo nie.

  Kliknite na znamienko plus pri interiérovom detektore pohybu, ktorý chcete pridať do režimu.

  B(voliteľné) Vyberte dodatočné interiérové detektory pohybu (podružné).
  Pri podružných detektoroch sa v danom režime využívajú iba merania pohybu z týchto detektorov. Merania svetla podružných detektorov sa nepoužívajú v tomto režime. 

  Kliknite na znamienka plus pri interiérových detektoroch pohybu.

  CVyberte zariadenia pre tento režim.

  Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach. Môžete zapnúť spínané alebo stmievateľné svetlá s nastavenou hodnotou.
  V tomto príklade sme vybrali jedno spínané svetlo.

  D(voliteľné) Vyberte si ovládač, ktorým vykonáte jednu z nasledujúcich akcií:
  • manuálne ovládanie režimu (v prípade detekcie prítomnosti). Zariadenie bude vždy zapnuté a nebude ovládané mini detektorom.
  • manuálne zapnúť zariadenia a automaticky ich vypnúť (v prípade detekcie neprítomnosti)

  Kliknite na znamienko plus pri ovládači.

  Použite tlačidlo s LED spätnej väzby, aby ste jednoznačne videli, či je aktivovaný alebo nie.


  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParametreVýberOpisPríklad
  Detekčný režim

  Detekcia prítomnosti (automatické ZAP, automatické VYP)


  Interiérový detektor pohybu zapne aj vypne osvetlenie 

  Detekcia neprítomnosti (manuálne ZAP, automatické VYP)Osvetlenie musíte zapnúť manuálne (pomocou ovládača, ktorý ste zvolili v Správaní D). Osvetlenie sa vypne pomocou interiérového detektora pohybu (ak nebude detegovaný ďalší pohyb).
  Oneskorenie vypnutia0 - 23 hod. 59 min. 59 sek.

  Predvolená hodnota: 1 min.

  K vybranému oneskoreniu vypnutia bude pridané približne 10 sekundové oneskorenie.

  Napr.: 0 sek. oneskorenie vypnutia bude v skutočnosti približne 10 sek. 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Videá

Tu si môžete pozrieť niekoľko príkladov. Pri pozeraní videí si zapnite zvuk.

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 1 interiérovým detektorom pohybu.

https://www.youtube.com/embed/Fb67aAPt48A

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 1 interiérovým detektorom pohybu a tlačidlom na manuálne ovládanie.

https://www.youtube.com/embed/CLLDDm_rSe4

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 2 interiérovými detektormi pohybu, hlavným a podružným.

https://www.youtube.com/embed/Q1pUdsU4wmo

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.