Skip to main content
Skip table of contents

Detekcia pohybu s exteriérovými detektormi pohybu

Čo je to Detekcia pohybu s exteriérovými detektormi pohybu?

Režim Detekcia pohybu s exteriérovými detektormi pohybu zapne jedno alebo viaceré svetlá, v prípade že v exteriéri je detegovaný pohyb alebo intenzita svetla klesne pod úroveň nastavenú na detektore pohybu. Môžete naprogramovať, aby sa stmievateľné svetlá zapli s vami zvolenou intenzitou svetla. Ak počas prednastavenej doby nie je zaznamenaný žiaden pohyb, svetlá sa znovu vypnú.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • exteriérový detektor pohybu

  • (voliteľné) viaceré exteriérové detektory pohybu a/alebo jednoduché tlačidlo s LED spätnej väzby

  • svetlo

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Režim. 

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Detekcia pohybu.

 4. Kliknite na Detekcia pohybu s exteriérovými detektormi pohybu.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte exteriérové detektory pohybu, ktoré aktivujú režim.
  V tomto príklade použijeme jeden exteriérový detektor pohybu.

  Kliknite na znamienko plus pri exteriérových detektoroch pohybu, ktoré chcete pridať do režimu.

  B(voliteľné) Vyberte si ovládač, ktorým vykonáte jednu z nasledujúcich akcií:
  • deaktivovať režim (v prípade detekcie prítomnosti). Zariadenie bude vždy zapnuté a nebude ovládané detektorom pohybu.
  • manuálne zapnúť zariadenia a automaticky ich vypnúť (v prípade detekcie neprítomnosti)

  Kliknite na znamienko plus pri ovládači.

  Použite tlačidlo s LED spätnej väzby, aby ste jasne videli, či je aktivovaný alebo nie.

  CVyberte zariadenia pre tento režim.Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach. Môžete zapnúť spínané alebo stmievateľné svetlá podľa nastavenej hodnoty.
  V tomto príklade sme vybrali jedno spínacie svetlo.

  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.
 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParameterVýberOpisPríklad
  Detekčný režim

  Detekcia prítomnosti (automatické ZAP, automatické VYP)


  E xteriérový detektor pohybu ovláda osvetlenie.

  Detekcia neprítomnosti (manuálne ZAP, automatické VYP)Manuálne zapnite svetlo. Exteriérový detektor pohybu vypne svetlo, keď nebude detegovaný ďalší pohyb.
  Oneskorenie vypnutia0 - 23 hod. 59 min. 59 sek.

  Štandardne: 1 min.

  Samotné oneskorenie vypnutia exteriérového detektora pohybu sa k tomu priráta.

  Ak na detektore pohybu nastavíte oneskorenie vypnutia na 5 minút a v programovacom softvéri na 3 minúty, celkové oneskorenie vypnutia bude 8 minút.

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Videá

Tu si môžete pozrieť niekoľko príkladov. Pri pozeraní videí si zapnite zvuk.

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 1 exteriérovým detektorom pohybu.

https://www.youtube.com/embed/Z_G6ebg_ILg

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 1 exteriérovým detektorom pohybu a tlačidlom na manuálne ovládanie.

https://www.youtube.com/embed/w5rr3tqSRowJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.