Skip to main content
Skip table of contents

Detekcia pohybu pomocou mini detektorov

Čo je to Detekcia pohybu pomocou mini detektorov?

Režim Detekcia pohybu pomocou mini detektorov  po detegovaní pohybu zapne jedno alebo viaceré svetlá. Môžete naprogramovať, aby sa stmievateľné svetlá zapli s vami zvolenou intenzitou svetla. Môžete si vybrať, kedy má byť detektor pohybu aktivovaný:

 • vo svetle aj v tme

 • len v tme, keď intenzita svetla je nižšia ako nastaviteľná hraničná hodnota

Ak počas prednastavenej doby nie je zaznamenaný žiaden pohyb, svetlá sa vypnú. Oblasť snímania môžete zväčšiť tak, že nastavíte dodatočné mini detektory ako podružné.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • mini detektor

  • (voliteľné) viaceré mini detektory a/alebo jednoduché tlačidlo bod s LED spätnej väzby

  • svetlo

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok
  : Zobrazí sa okno Režim.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Detekcia pohybu.

 4. Kliknite na Detekcia pohybu pomocou mini detektorov.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte hlavný mini detektor, ktorý aktivuje režim.
  Hlavný detektor znamená, že tento detektor, podľa množstva nameraného svetla určí, či sa má daný režim aktivovať alebo nie.

  Kliknite na znamienko plus pri mini detektore, ktorý chcete pridať do režimu.


  B( voliteľné ) Vyberte dodatočné podružné mini detektory.
  Podružný detektor znamená, že tento detektor, nebude podľa množstva nameraného svetla určovať, či sa má daný režim aktivovať alebo nie.

  Kliknite na znamienka plus pri detektoroch.

  CVyberte zariadenia pre tento režim.

  Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach. Môžete zapnúť spínacie alebo stmievateľné svetlá s nastavenou hodnotou.
  V tomto príklade sme vybrali jedno spínacie svetlo.

  D(voliteľné) Vyberte si ovládač, ktorým vykonáte jednu z nasledujúcich akcií:
  • deaktivovať režim (v prípade detekcie prítomnosti). Zariadenie bude vždy zapnuté a nebude ovládané mini detektorom.
  • manuálne zapnúť zariadenia a automaticky ich vypnúť (v prípade detekcie neprítomnosti)

  Kliknite na znamienko plus pri ovládači.

  Použite tlačidlo s LED spätnej väzby, aby ste jasne videli, či je aktivované alebo nie.


  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParameterVýberOpisPríklad
  Režim detekcieDetektor prítomnostiMini detektor zapne osvetlenie.

  Detektor neprítomnostiManuálne zapnúť osvetlenie. Mini detektor vypne svetlo, keď nebude detegovaný ďalší pohyb.
  Prevádzkový režim svetelného snímačaTma a svetlo
  Režim sa spustí vždy, keď bude detegovaný pohyb , bez ohľadu na úroveň svetla.

  Len tma

  Režim sa spustí iba vtedy, keď je detegovaný pohyb a v úroveň svetla je nízka.

  Tento parameter platí pre všetky použité mini detektory.

  Iniciátor vypnutiaÚroveň svetla

  Režim sa deaktivuje hneď po prekročení nastavenej úrovne svetla, aj keď v danom priestore bude ešte detegovaný pohyb.

  Podľa predvolených nastavení je úroveň svetla nadradená.

  Žiadny pohyb

  Režim sa deaktivuje v momente, keď nebude detegovaný pohyb, aj v prípade, že v danom priestore bude dostatočné množstvo svetla.

  Hraničná hodnota svetla (lux)0 - 25 000 luxŠtandardne: 100 lux

  Oneskorenie vypnutia0 - 23 hod. 59 min. 59 sek.Štandardne: 1 min.


 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Videá

Tu si môžete pozrieť niekoľko príkladov. Pri pozeraní videí si zapnite zvuk.

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 1 mini detektorom.

https://www.youtube.com/embed/BMmsL41IfX4

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 1 mini detektorom a tlačidlom na manuálne ovládanie.

https://www.youtube.com/embed/-4m-KChG3QE

 • V tomto príklade sme vytvorili systém detekcie pohybu s 2 mini detektormi (hlavným - podružným).

https://www.youtube.com/embed/2FDRwOi-03I

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.