Skip to main content
Skip table of contents

DALI Light Experience Optimiser

Systém osvetlenia DALI má obmedzenie počtu skupín DALI na jednej zbernici DALI.

Maximálny možný počet DALI skupín na zbernicu DALI bus je 16.

Ak je počet skupín pre vašu konfiguráciu Niko Home Control nedostatočný, môžete použiť tento nástroj na určenie priorít vašich akcií a režimov pre zoskupovanie.

Východiskový bod

s16_01_00_220_001.png

Postup

 1. Kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 2. V ponuke kliknite na možnosť Vytvoriť.
  Výsledok: Zobrazí sa okno Vytvoriť.

  s16_01_00_220_002.png
 3. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Nástroje.
  Výsledok: Zobrazí sa okno Nástroje.

 4. Ak sa neotvorilo, kliknite na šípku, ktorá sa nachádza pri kategórii Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_003.png
 5. Kliknite na možnosť DALI Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_004.png
 6. Kliknite na možnosť Problém so zoskupovaním, aby ste mohli vidieť, na ktorom DALI module zbernici DALI bus sa problém vyskytuje.

  s16_01_00_220_005.png
 7. V pôdoryse kliknite na znamienka plus, ktoré sa nachádzajú pri základných akciách a režimoch, ktoré chcete mať v zozname priorít.
  Výsledok: Tieto základné akcie a režimy sa pridajú do okna vpravo.

  s16_01_00_220_006.png
 8. Použite šípky, ktoré sa nachádzajú pri základných akciách a režimoch, ak chcete zmeniť ich poradie na zozname.

 9. Kliknite na možnosť Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

 10. Nahrajte konfiguračný súbor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.