Skip to main content
Skip table of contents

Adresovanie modulov

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Moduly.
  Výsledok:

  • Zobrazí sa panel Adresovať moduly  s prehľadom všetkých modulov v elektrických rozvádzačoch.

  • Textové polia, ktoré sa nachádzajú vedľa neadresovaných modulov, sú prázdne.

  • V oblasti nákresu sa nad modulom, ktorý má byť adresovaný, zobrazí modrá čiara.

  • V prehľade bude zobrazené číslo v modrej farbe.

 2. Stlačte  tlačidlo pre adresovanie modulu v rozvádzači, aby ste do programovacieho softvéru zadali jeho jedinečnú adresu. Postupujte podľa postupnosti krokov v programovacom softvéri.
  Výsledok:
  Adresa sa zobrazí v textovom poli vedľa modulu.

   

  Ak chcete zmeniť poradie alebo preskočiť modul, z prehľadu vyberte požadovaný modul v rozvádzači, a potom stlačte tlačidlo ADRESOVAŤ na module.

  Adresu môžete zadať aj manuálne. Adresu nájdete na module.

 3. Stlačte tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Adresovanie.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/tKppaDoi1uo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.