Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov na smart stmievači, Zigbee®

Režim resetu

Reset smart stmievača spôsobí:

 • Odstránenie všetkých údajov. Budete musieť k zariadeniu priradiť novú adresu prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home
 • Odpojenie stmievača od inštalácie Niko Home Control
 • Vypnutie zabudovaného kontaktu (predvolený stav)


RESETOVANIE SIETE ZIGBEE®

Od verzie Niko Home Control 2.16 je možné resetovať sieť Zigbee® pomocou programovacieho softvéru cez stránku diagnostiky: Stránka diagnostiky > Nastavenia siete > Resetovať sieť Zigbee.

Správa o resetovaní bude prijatá iba aktívnymi Zigbee® zariadeniami, ktorých interné konfiguračné údaje sa vymažú zo siete. Tieto zariadenia môžete potom znovu použiť v inej sieti Zigbee® a nemusíte ich manuálne resetovať.

Za aktívne zariadenia sa považujú napr. zariadenia s 230 V napájaním, ktoré vždy „počúvajú“ sieť Zigbee® (sú jej súčasťou).

Zigbee® zariadenia sú aktívne len vtedy, keď sa práve používajú a nasledujúcich 90 sekúnd. Zigbee® ovládače nepríjmu správu o systémovom resetovaní, ak nie sú aktívne.

Odporúča sa manuálne resetovať Zigbee® zariadenia (pozrite si Reset na továrenské nastavenia), až potom ich použiť v inej sieti Zigbee®. Funkcia resetovania siete Zigbee® vymaže celú sieť Zigbee® vrátane kanálu siete a sieťového ID aktívnych Zigbee® zariadení.

Aktualizovanie smart stmievača

Ak bude k dispozícii aktualizácia, uvidíte upozornenie v najnovšej verzii programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home. Bezdrôtová aktualizácia nie je indikovaná prostredníctvom LED spätnej väzby. Červené LED bude krátko blikať iba vtedy, ak sa pripojenie na smart hub alebo wireless bridge preruší počas bezdrôtovej požiadavky.

Všetky Zigbee® zariadenia sa postupne automaticky aktualizujú. Aktualizácia Zigbee® zariadení sa začne do 6 hodín po aktualizácii smart hubu alebo connected controlleru.

Ak aktualizácia zlyhá, budete upozornený v programovacom softvéri Niko Home Control alebo aplikácii Niko Home. Zigbee® zariadenie zostane funkčné a bude používať predchádzajúcu nainštalovanú verziu softvéru.

Výmena smart stmievača

Vypnite sieťové napájanie

 1. Odstráňte poškodený smart stmievač a nainštalujte nový. Pozrite si Inštalácia.
 2. Otvorte aplikáciu Niko Home
 3. Odstráňte/vymažte poškodené Zigbee® zariadenie prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (≡) > Nastavenia > Zariadenia

  Od verzie Niko Home Control 2.16 je možné odstrániť jednotlivé Zigbee® zariadenia prostredníctvom stránky diagnostiky v programovacom softvéri Niko Home Control (Stránka diagnostiky > Zigbee® zariadenia > Odstrániť).
 4. Pridajte nové Zigbee® zariadenie prostredníctvom rovnakej ponuky
 5. Pridajte nové Zigbee® zariadenie do požadovaných akcií alebo režimov
 6. Spárujte nový smart stmievač s inštaláciou Niko Home Control (pozrite si Pripojené použitie smart stmievača, Zigbee® > Uvedenie do prevádzky):
  • Prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control
  • Prostredníctvom aplikácie Niko Home

Adresa poškodeného smart stmievača sa automaticky prepíše pri adresovaní novej jednotky.FAQ

Čo sa stane so smart stmievačom, ak vymením alebo zresetujem bezdrôtový smart hub?

Bezdrôtový smart hub je hlavný pre inštaláciu Niko Home Control. Preto bude v prípade resetu alebo nahradenia potrebné znovu adresovať Zigbee® zariadenia.

Niekedy je možné znovu načítať sieťové nastavenia z poškodeného smart hubu. Kontaktujte zákaznícke služby spoločnosti Niko, ak chcete overiť, či je možné obnoviť predchádzajúce nastavenia.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

 1. Pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control: postupne adresujte všetky Zigbee® zariadenia nachádzajúce sa na karte Adresovanie . (Pozrite si Pripojené použitie smart stmievača, Zigbee® > Uvedenie do prevádzky.)
 2. Pomocou aplikácie Niko Home: postupne pripojte všetky smart stmievače prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (≡)Nastavenia > Zariadenia > Smart stmievače. (Pozrite si Pripojené použitie smart stmievača, Zigbee® > Uvedenie do prevádzky.)
 3. Na pripojenie nového bezdrôtového smart hubu, pridajte každé Zigbee® zariadenie k požadovanej akcii alebo režimu cez tú istú ponuku.

Čo sa stane so smart stmievačom, ak vymením alebo zresetujem wireless bridge?

Smart stmievač nedokáže nájsť sieť, ku ktorej bol predtým pridaný. Červené LED zabliká, potom sa prepne na predvolené správanie (prepnutím lokálneho relé).

Vykonajte reset na továrenské nastavenia, ak chcete znovu pripojiť smart stmievač na wireless bridge. Pozrite si Reset mode.


Odstraňovanie problémov

Problém

Príčina

Akcia

Chcem použiť smart stmievač, ale ešte nemám smart hub alebo wireless bridge na pripojenie k nemu

Všetky 230 V pripojené zariadenia systému Niko Home Control sa môžu používať v samostatnom režime, kým budú pripojené k bezdrôtovému zariadeniu bridge alebo smart hub. V tomto režime len prepínajú alebo stmievajú svoje kontakty. Ak sú rozširujúce spínače pripojené k smart stmievaču, môžete ich použiť v samostatnom režime

Pripojte kontakt stmievača k svetelnému okruhu, ktorý chcete ovládať v samostatnom režime

Môj smart hub alebo wireless bridge už nefunguje

Pozrite si návody pre bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640) pre ďalšie informácie o možnej príčineAk sa napájanie pre smart hub alebo wireless bridge vypne, všetky 230 V pripojené zariadenia budú pokračovať v prevádzke v samostatnom režime. Budú spínať alebo stmievať iba svoj vlastný kontakt

Smart stmievač sa nepodarilo nájsť v aplikácii Niko Home alebo programovacom softvéri, alebo sa ho nepodarilo spárovať so sieťou

Napájanie je vypnuté

Zapnite napájanie

Smart stmievač a smart hub alebo wireless bridge sú príliš blízko seba

Zabezpečte, aby vzdialenosť medzi Zigbee® zariadením a smart hubom alebo wireless bridgom pre Niko Home Control bola aspoň 2 metre.
Rovnakú minimálnu vzdialenosť je potrebné dodržať medzi Wi-Fi routerom a smart hubom alebo wireless bridgom

Smart stmievač a smart hub, wireless bridge alebo iné smart zariadenie sú umiestnené príliš ďaleko od seba

Zabezpečte vzdialenosť maximálne 10 metrov medzi zariadením a smart hubom, wireless bridgom alebo nasledujúcim 230 V pripojeným zariadením Zigbee® . Ak chcete zvýšiť dosah, môžete do siete napr. pridať ďalšiu zariadenie Zigbee® napájané 230 V

Medzi aplikáciou Niko Home alebo laptopom/PC a smart hubom alebo wireless bridgom nie je žiadne spojenie

Skontrolujte pripojenie k smart hubu alebo wireless bridgu.

Na odstránenie problému si pozrite príslušnú príručku k produktu

Záťaž sa nezapne

Istič (MCB) svetelného okruhu je deaktivovaný alebo došlo k skratu

Skontrolujte, či žiarovka spĺňa špecifikácie záťaže uvedené v návode

Spínač sa používa počas prechodného obdobia, keď RF pripojenie na smart hub alebo pripojený bridge bolo stratené

Po uplynutí prechodného obdobia by malo LED spätnej väzby blikať načerveno a zariadenie je možné používať v samostatnom režime

Minimálna úroveň stmievania je nastavená príliš nízko.

Zvýšte minimálnu úroveň stmievania alebo použite profil s funkciou turbo (LED 3, LED 7 alebo LED 8).

Nie je prítomné vstupné napätie

Skontrolujte vstupné napätie, pripojovacie svorky a vodiče, zdroj svetla a stmievač a v prípade potreby komponent vymeňte

Žiarovka je chybná

Stmievač je chybný

Stmievač sa náhle vypne

Ochrana proti tepelnému preťaženiu (príliš vysokej teplote) alebo ochrana proti skratu boli zapnuté

Skontrolujte, či je žiarovka stmievateľná. Zistíte to pomocou nasledujúceho symbolu na balení:

Skontrolujte, či záťaž nie je príliš veľká. Nezabudnite vziať do úvahy jalový výkon feromagnetických transformátorov. LED žiarovky, ktoré vytvárajú špičky prúdu, môžu tiež spôsobiť, že sa stmievač vypne, ak nebol dosiahnutý maximálny výkon stmievania

Teplota v zapustenej montážnej krabici by nemala prekročiť 35 °C. Znížte záťaž, ktorá je pripojená k stmievaču

Skontrolujte, či neboli použité zmiešané záťaže. Uistite sa, že v svetelnom okruhu je len jeden typ svetelnej záťaže

Profil stmievania je nesprávny

 • V prípade stmievateľných LED žiaroviek: otestujte všetky profily žiaroviek postupne a vyberte ten, ktorý funguje najlepšie. Stmievateľné LED žiarovky, ktoré vyžadujú funkciu turbo (nezapnú sa na minimálnej úrovni stmievania) môžu byť ovládané prostredníctvom profilov žiaroviek LED 3, LED 7 alebo LED 8.
 • Pre bežné žiarovky si vyberte profil žiarovky LED 1. Pre halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom si vyberte profil žiarovky LED
 • Pre LED žiarovky s feromagnetickým transformátorom si vyberte profil žiarovky LED 3. Pre halogénové

žiarovky s elektronickým transformátorom si vyberte profil žiarovky LED 5

Žiarovka bliká

Žiarovku nie je možné stmievať

Skontrolujte, či je žiarovka stmievateľná. Zistíte to pomocou nasledujúceho symbolu na balení:

Minimálna úroveň stmievania je nastavená príliš nízko.

Zvýšte minimálnu úroveň stmievania alebo použite profil s funkciou turbo (LED 3, LED 7 alebo LED 8)

2-vodičový stmievač zo žiarovky nedostáva dostatočný prúd

Nainštalujte jeden alebo viac LED kompenzátorov (310-05001) nad žiarovku, medzi spínací vodič a neutrálny vodič

Profil stmievania je nesprávny

Vyberte iný profil a upravte minimálnu úroveň stmievania

Dochádza k rušeniu komunikácie prostredníctvom elektrického vedenia (PLC)

Pozrite si často kladené otázky o stmievaní na www.niko.eu/faq.

Žiarovka má kapacitný elektrický profil a vytvára vysoké špičky prúdu

Znížte počet žiaroviek v svetelnom okruhu alebo vymeňte žiarovky, ak ostatné úkony uvedené nižšie neodstránia blikanie žiarovky

Stmievač je chybný

Vymeňte stmievač

Žiarovka sa úplne nevypne a po vypnutí má dosvit

Úniky prúdu môžu spôsobiť, že nízkonapäťové žiarovky ostávajú zasvietené (dosvit), aj keď je elektrický okruh odpojený. Dlhá kabeláž môže vytvoriť úniky prúdu v dôsledku kapacitnej záťaže

Nainštalujte inú žiarovku s vyššou elektrickou záťažou alebo nainštalujte LED kompenzátor (310-05001) nad žiarovku, medzi spínací vodič a neutrálny vodič

Žiarovka bzučí/vydáva zvuky

Žiarovka je nekvalitná

Vyberte stmievací profil LED 4, LED 5 alebo LED 7. Ak žiarovka bliká, naznačujte to kapacitné elektrické správanie. V takom prípade odporúčame inštalovať inú žiarovku

Po stlačení tlačidla MIN DIM LEVEL nedokážem znovu zapnúť žiarovku

Minimálna úroveň stmievania je nižšia ako úroveň zapnutia žiarovky

Vyberte profil stmievania s funkciou turbo: LED 3, LED 7 alebo LED 8

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.