Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia smart stmievača, Zigbee®

Dosah signálu

Dosah v interiéri je ± 10 m (z bodu do bodu). Na otvorených priestranstvách je dosah RF signálu 30 metrov. Funkcia sieťovania Zigbee® zariadení s 230 V napájaním môže zväčšiť rozsah RF signálu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Princíp siete Zigbee®.

Max. dosah RF signálu (z bodu do dobu) od smart stmievača k Zigbee® prijímaču závisí od:

 1. Materiálov použitých v budove alebo miestnosti,
 2. Pozícii smart stmievača, Zigbee® v interiéri a
 3. Zdrojov rušenia.

Materiály a prekážky

Rádiové vlny môžu byť tlmené materiálmi vo vnútri budovy alebo miestnosti.

Drevo, omietka, bez povrchovej úpravy, bez kovov

Tehla, betón

Železobetón, duté ľahké steny vyplnené izolačnou vlnou na kovovej fólii, kovové izolačné dosky pre kúrenie, kovové povrchy, sklo s povrchovou úpravou z kovových materiálov, podlahové kúrenie, kovové rámčeky

Uzatvorený kovový priestor

Strata: 5 – 20 %

Strata: 20 – 40 %

Strata: 40 – 90 %

Strata: 90 – 100 %

Ľudské telo môže takisto brániť rádiovým vlnám Zigbee®, pretože jeho prevádzkové frekvenčné pásmo (2,4 GHz) dobre rezonuje s časticami vody. Funkcia sieťovania Zigbee® zostane po narušení rádiovej cesty vo všeobecnosti zachovaná, ale buďte opatrní, ak sa v miestnosti nachádza veľa ľudí alebo predmet obsahujúci veľké množstvo vody (napr. akvárium).

Pozícia

Zariadenie Zigbee® neinštalujte:

 • Do úzkych miestností s hrubými stenami,
 • Na rovnakú stenu, na ktorej sa nachádza iný Zigbee® opakovací alebo prijímací uzol,
 • V blízkosti zeme (odporúčaná montážna výška je 110 cm),
 • Na kovový alebo mokrý povrch alebo do vlhkého prostredia, ALEBO
 • Na tzv. mŕtve miesta, ktoré vznikajú v dôsledku odrážania rádiových signálov od vodivých materiálov alebo prekážok v okolí, ako sú napr. kovové skrine, dvere s kovovou fóliou alebo predmety obsahujúce vodu (napr. akváriá).

Zdroje rušenia

Zigbee® smart stmievač vo všeobecnosti nie je rušený elektronickými zariadeniami s nízkym výkonom (napr. telefónmi DECT, smartfónmi, WLAN routermi, analógovými rádiami, elektronickými predradníkmi, controllermi, televízormi, video prehrávačmi, počítačmi, diaľkovými ovládačmi) a ani žiadne takéto zariadenia neruší. Zigbee® je robustná a spoľahlivá RF technológia vďaka funkcii sieťovania a vlastnosti zachytávať rádiové telegramy z hlučného prostredia.
Nezabudnite, že vysoko-výkonné elektronické zariadenie v miestnosti môže rušiť rádiové telegramy smart stmievača. Ak k tomuto dôjde, musíte zdroj rušenia nájsť a odstrániť ho. Ak nie je možné ho odstrániť, zvážte premiestnenie smart stmievača alebo pridanie Zigbee® opakovacieho uzla (napr. smart spínanú zásuvku, Zigbee® (170-3xx05) alebo iné Niko Zigbee® zariadenie s napájaním 230 V).

Schéma zapojenia

Odpojte napájanie zo siete.

Manuálne použitieSmart použitie

Všetky dodatočné mechanické tlačidlové rozšírenia pripojené k rovnakej svorke budú mať rovnaké správanie (buď štandardné správanie spotrebiča alebo naprogramované správanie). Správanie týchto rozširujúcich spínačov nie je možné naprogramovať osobitne. Maximálna celková dĺžka vodiča pre všetky tlačidlové rozšírenia pripojené k stmievaču Zigbee® je 50 m.

Inštalácia smart stmievača

Nezabúdajte, že inštalácia zapustenej montážnej krabice a elektroinštalácie musí byť vykonaná ešte pred nainštalovaním smart Zigbee® zariadenia. Pre ďalšie informácie si pozrite Špecifikácie  pre smart stmievač, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-vodičový.

Pri inštalovaní smart stmievača postupujte nasledujúcim spôsobom:

Odpojte napájanie zo siete.

KrokAkcia

 • Na každú svorku pripojte iba jeden vodič (1,5 – 2,5 mm2)
 • Použite dĺžku odizolovania 8 – 10 mm

 • Namontujte smart stmievač, Zigbee® do nástennej montážnej krabice s min. hĺbkou 40 mm (vrátane priestoru na kábel) a dĺžkou skrutiek 60 mm. Nástenná montážna krabica by sa mala inštalovať vo výške 110 – 120 cm nad úrovňou podlahy
 • Na pripevnenie použite rozperky alebo skrutky (podľa typu, ktorý ste si objednali)

Namontujte stredový kryt vo vybranej farbe

 • Namontujte rámček vo vybranom dizajne a farbe
 • Nezabúdajte, že výklenok by mal byť umiestnený v spodnej časti

Rovnomerne zatlačte rámček, až kým nezacvakne na miesto

Môžete odstrániť rozperky bez toho, aby ste museli vyberať skrutky.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.