Skip to main content
Skip table of contents

Zigbee® základné princípy siete

Opis

Niko Home Control Zigbee® sieť  sa takisto nazýva aj „mesh“ sieť. Bezdrôtový Smart Hub (552-00001) je mesh ovládač alebo master uzol a iniciuje komunikáciu v rámci siete. V Zigbee sieti sa komunikácia opakuje cez napájané Zigbee uzly.

Smart zásuvka alebo iné Zigbee opakovacie zariadenia tretích strán napájané zo siete fungujú ako opakovacie uzly v Zigbee sieti.

Batériové alebo bezbatériové Zigbee zariadenia ako Zigbee bezdrôtový detektor pohybu sa nesprávajú ako opakovacie uzly v Zigbee sieti. Správajú sa iba ako prijímacie uzly a nemôžete ich použiť na rozšírenie siete.

Farba uzlaZariadeniePríklady
červený uzolmaster uzolbezdrôtový Smart Hub
zelený uzolopakovací uzol
 • smart spínateľná zásuvka
 • Zigbee opakovacie zariadenia tretích strán
béžovýprijímací uzol

Zigbee®bezdrôtový detektor pohybu

Zigbee® bezpečnostná norma


Počas inštalovania zariadenia Zigbee do elektroinštalácie Niko Home Control zariadenie Zigbee odošle svoj šifrovací kód do bezdrôtového smart hubu a bezdrôtový smart hub odošle bezpečnostný kľúč do pripájaného zariadenia, aby sa spárovalo a vytvorilo bezpečné dátové spojenie.
V súčasnosti nastavenie Zigbee siete pre Niko Home Control používa automatickú výmenu šifrovacieho kódu z nového zariadenia do bezdrôtového smart hubu.
Na prednej časti všetkých Zigbee zariadení pre Niko Home Control nájdete Zigbee inštalačný kód. Tento inštalačný kód nepotrebujete na pridanie zariadenia do svojej inštalácie Niko Home Control.

 

Rozširovanie Zigbee® siete

Na rozšírenie Zigbee siete nainštalujte opakovacie uzly do vzdialenosti max. 10 metrov (v interiéri) od každého ďalšieho opakovacieho uzla.

Pre lepšie zabezpečenie siete nainštalujte viaceré opakovacie uzly 10 metrov od každého ďalšie opakovacieho uzla. Ak opakovací uzol zlyhá, Zigbee sieť presmeruje komunikácie na iné opakovacie uzly, aby sa dostali až na koniec siete.

Pridanie Zigbee® zariadenia do elektroinšalácie Niko Home Control

 1. Nainštalujte bezdrôtový Smart Hub nasledujúcim spôsobom:
  1. Nainštalujte bezdrôtový Smart Hub na centrálne miesto tak, aby všetky Zigbee zariadenia, ktoré treba pripojiť, boli v dosahu. Urobte to preto, aby ste zabránili priveľkému množstvu uzlov k najvzdialenejšemu Zigbee zariadeniu.
  2. Uistite sa, že bezdrôtový Smart Hub nie je obklopený kovmi a ani sa nenachádza v ich tesnej blízkosti (toto platí napr. pre kovové rozvádzače, poličky, kovové konštrukcie, veľké kovové domáce spotrebiče...).
  3. Uistite sa, že bezdrôtový Smart Hub je vzdialený 2 metrov od iných bedzrôtových zariadení (napr. WiFi routerov, Bluetooth® zariadení, DECT telefónov, detských monitorov, bezdrôtových reproduktorov ...) alebo zariadení, ktoré rušia komunikáciu cez rádiofrekvencie, akými sú napr. mikrovlnky, veľké akváriá/nádrže na vodu.  
 2. Ostatné Zigbee zariadenia inštalujte v súlade s vyššie uvedenými Zigbee základnými princípmi siete.
 3. Priraďte adresy zariadeniam Zigbee pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home. Uistite sa, že zariadenia adresujete v poradí od najbližšieho k najvzdialeniejšemu (aby zariadenie, ktoré adresujete, bolo čo možno najbližšie k tomu napájanému zariadeniu, ktoré je už adresované). Prípadné medzery v Zigbee sieti ako aj redundanciu siete (lepšie zabezpečenie) vyriešite pridaním dodatočných smart zásuviek alebo Zigbee opakovacích zariadení tretích strán na takéto miesta.
zostava 1ALEBOzostava 2


Platí pravidlo, že zariadenia Zigbee® by mali byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne 2 m od iných zariadení Zigbee®, sieťových zariadení (napr. routerov, zariadení WAP, počítačov, smartfónov a pod.), Bluetooth® zariadení, DECT telefónov, elektronických pestúnok, bezdrôtových reproduktorov alebo zariadení a materiálov, ktoré rušia RF komunikáciu, ako sú meniče energie, invertory solárnych panelov, zariadenia na uskladnenie energie, motory, elektronické LED transformátory, mikrovlnné rúry, veľké množstvá vody (napr. akváriá), kovové diely atď.

Ideálne je nainštalovať aspoň 1 zariadenie Zigbee® s napájaním na 230 V na každé poschodie, aby ste vytvorili sieť mesh pokrývajúcu celú budovu.

Intenzita signálu

Zariadenie Zigbee neruší prevádzku zariadení ovládaných cez diaľkový ovládač, ako napr. televízora a video a audio systémov. Dosah v interiéri je ± 10 m. Na otvorených priestranstvách je dosah 30 metrov. Dosah  zariadenia Zigbee závisí od stavebných materiálov.

Aktuálne obmedzenia

ObmedzenieHodnota
Max. počet zariadení Zigbee na elektroinštaláciu50
Max. počet smart zásuviek na elektroinštaláciu25
Max. vzdialenosť medzi dvomi zariadeniami Zigbee10 m
Max. dosah prenosu10 m v interiériJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.