Skip to main content
Skip table of contents

Termostat

Opis

Pomocou funkcie termostatu môžete zvoliť možnosti kúrenia alebo chladenia pre niekoľko rôznych zón alebo miestností. Termostat pracuje s modulom vykurovania alebo chladenia alebo v prípade elektrického vykurovania s troj alebo šesťnásobným spínacím modulom. Pozrite si Modul pre kúrenie/chladenie.

K jednej inštalácii Niko Home Control je možné pripojiť až 20 termostatov.

Prehľad


Prevádzka

Každý termostat môže byť naprogramovaný samostatne. Na výber máte z troch týždenných programov: dva pre funkciu kúrenia a jeden pre funkciu chladenia. Okrem toho je k dispozícii 5 pevných nastavení teploty (DEŇ, NOC, EKO, CHLAD a VYPNÚŤ). Použiť môžete buď predprogramované nastavenia alebo zadať vlastné.

Pri výbere jedného z predprogramovaných týždenných programov alebo teplotných nastavení postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Na rozsvietenie displeja sa dotknite jedného z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, tak stmavne, aby sa šetrila spotreba energie.
 2. Držte stlačené tlačidlo „C“ pre zobrazenie ponuky.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
 3. Prejdite na týždenný program alebo teplotné nastavenie podľa vlastného výberu a stlačte tlačidlo „C“.

V systéme sú od výrobcu predprogramované nasledovné teplotné nastavenia:

DEŇ

21 °C

NOC

16 °C

EKO

18 °C

CHLAD

24 °C

VYP

7 °C

V systéme sú od výrobcu predprogramované nasledovné týždenné programy:

PROG1

Pracovný deň:

6:00 => 8:00 DEŇ

8:00 => 16:00 NOC

16:00 => 18:00 EKO

18:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 6:00 NOC


Víkend:

8:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 8:00 NOC

PROG2

Pracovný deň:

8:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 8:00 NOC


Víkend:

8:00 => 22:00 DEŇ

22:00 => 8:00 NOC

PROG3

Pracovný deň:

16:00 => 19:00 CHLAD

19:00 => 16:00 VYP


Víkend:

10:00 => 19:00 CHLAD

19:00 => 10:00 VYP

Používatelia môžu upravovať tieto nastavenia podľa svojich potrieb.

Úprava prednastavených nastavení

Ak chcete zmeniť jedno z predprogramovaných nastavení:

 1. Na rozsvietenie displeja sa dotknite jedného z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, tak stmavne, aby sa šetrila spotreba energie.
 2. Držte stlačené tlačidlo "C", až kým sa neobjaví nasledovná obrazovka:
 3. Skontrolujte, či je zvolená možnosť PROG a stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka

Podľa vášho výberu teraz môžete vybrať a zmeniť týždenný program alebo teplotu.

Zmena pevných nastavení teplôt

Ak chcete zmeniť jednu z pevne nastavených teplôt:

 1. Prejdite na nastavenie teploty, ktoré chcete zmeniť.
 2. Stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
 3. Pomocou navigačných tlačidiel zadajte vami požadované teplotné nastavenie. Stlačte tlačidlo „C“. Nové nastavenie teploty je teraz uložené a budete presmerovaný na predchádzajúcu obrazovku.

Upravenie týždenných programov

Týždenné programy obsahujú jeden alebo viac denných programov. Tie je možné individuálne meniť alebo pridávať. Výber denného programu:

 1. Prejdite na týždenný program, ktorý chcete zmeniť.
 2. Stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

  Na tejto obrazovke, horný riadok bodiek jantárovej farby predstavuje dni v týždni, zatiaľ čo spodný riadok predstavuje víkend.
 3. Vyberte jeden z existujúcich denných programov a prispôsobte ho.
  Zvoľte pridať, ak chcete pridať nový denný program. 
 4. Stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa denný program:

Teraz môžete denný program meniť, pridávať nové časové a teplotné nastavenia alebo zmazať existujúce nastavenia.

Ako upraviť denný program:

 1. Vyberte týždeň alebo víkend a stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
 2. Na prechádzanie medzi jednotlivými dňami v týždni použite navigačné tlačidlá. Na aktiváciu alebo deaktiváciu zvolených dní stlačte tlačidlo „C“.
 3. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na SPÄŤ a stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
 4. Vyberte nastavenia času a teploty, ktoré chcete zmeniť a stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
 5. Vyberte nastavenie času a stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka::

  Pomocou navigačných tlačidiel nastavte nový čas. Po ukončení nastavení stlačte tlačidlo „C“.
 6. Nastavte novú teplotu a stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

  Ak nenastavíte teplotu, systém automaticky nastaví možnosť DEŇ. Nové nastavenie teploty je teraz uložené. Automaticky sa vrátite na úvodnú obrazovku.
 7. Vyberajte späť, až kým sa nedostanete na nasledujúcu obrazovku:
 8. Opakujte kroky 4 až 7 pre všetky časové a teplotné nastavenia, ktoré chcete zmeniť alebo pridať.

Skontrolujte dátum a čas

 • Dátum a čas inštalácie Niko Home Control sú centrálne ovládané.
 • Údaje zobrazené na termostate sú len informatívneho charakteru.
 1. Na nasledovnej obrazovke prejdite na DÁTUM:
 2. Zobrazia sa Vám nastavenia pre rok, mesiac, deň, hodiny a minúty.
 3. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku zvoľte späť.

Kalibrácia termostatu s hodinami

Ak sa teplota termostatu líši od aktuálnej teploty, je potrebné termostat nakalibrovať.

 • Termostat kalibrujte iba ak bola inštalácia používaná počas minimálne dvoch hodín, pretože to zaistí, že zobrazená teplota sa už stabilizovala. 
 • Nevykonávajte kalibráciu termostatu pri extrémnych teplotných podmienkach.
 1. Pomocou teplomeru zmerajte teplotu v strede miestnosti.
 2. Na nasledovnej obrazovke prejdite na KALIBRÁCIA:
 3. Stlačte tlačidlo „C“.
 4. Použite navigačné tlačidlá, až kým sa teplota na displeji nebude zhodovať s teplotou v strede miestnosti. Stlačte tlačidlo „C“.

  Teplotu na displeji môžete zvýšiť alebo znížiť o šesť stupňov.


 5. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na späť a stlačte tlačidlo „C“.

Inštalácia

Do akejkoľvek miestnosti, vybavenou podlahovým kúrením, radiátorom, vykurovacím telesom alebo chladiacou jednotkou, môžete namontovať termostat. Je určený na ovládanie kúrenia alebo klimatizácie v miestnosti, v ktorej je namontovaný.

Termostat pracuje správne iba v prípade ak sa dá teplota v miestnosti presne zmerať. Snažte sa eliminovať čo najviac faktorov, ktoré môžu brániť schopnosti termostatu presne ovládať teplotu miestnosti.

Termostat nemontujte:

 • na miesto s priamym slnečným svetlom.
 • na vonkajšie steny.
 • v bezprostrednej blízkosti zdroja tepla (ohrievač, radiátor, atď.) alebo elektrického zariadenia, ktoré môže vyžarovať teplo (TV. počítač, atď.).
 • za záves.

Zabráňte cirkulácii vzduchu za termostatom. V prípade potreby zatvorte otvory v zápustnej montážnej krabici.

Pozrite si: Elektroinštalácia v Ovládače s displejom.

Technické údaje

 • podsvietený farebný displej
 • prevádzkové napätie 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • prevádzková teplota: 5 – 40 °C
 • rozmery displeja: 45 x 45 x 32 mm (V x Š x H)
 • hĺbka zapustenia: 20 mm
 • denné/týždenné programy
 • 5 teplotných nastavení: deň, noc, eko, vypnúť (bez námrazy) a chlad
 • presnosť programovania: 0,5°C
 • v súlade s IEC 60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 a EN 50090-2-3
 • stupeň ochrany: IP20JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.