Skip to main content
Skip table of contents

Ovládače s displejom

Opis

K dispozícii sú štyri typy tlačidiel s displejom:

Inštalácia

Ovládače s displejom sú integrované do kovového rámu. Kovový rám sa montuje do jednoduchej zapustenej montážnej krabice pomocou skrutiek.

 1. Pripojte tlačidlá na dvojžilový zbernicový kábel. Použite dvojitý zásuvný konektor na zadnej strane ovládacieho panela. Toto je označené ako BB. Pripojte každý vodič samostatne na jeden z kontaktov.

  • Vodiče zbernice odizolujte na 9 - 10 mm.
  • Na jeden kontakt môžu byť pripojené maximálne dva vodiče, každý s priemerom 0,5 - 1 mm.

  Ovládač s displejom je teraz pripojený. V prípade potreby použite ďalší otvor kontaktu pre vytvorenie pripojenia k ďalšiemu ovládaciemu prvku.

 2. Pre zaistenie ovládača s displejom pomocou skrutiek namontujte kovový rám na jednoduchú zapustenú montážnu krabicu. Ak nie sú v zapustenej montážnej krabici žiadne otvory na skrutky, použite kovový rám so sadou rozperiek.
  K dispozícii sú dva typy kovových rámov:
  • kovový rám 60 x 71 mm s rozperkovým upevnením (Belgicko)
  • kovový rám 71 x 71 mm so skrutkovým upevnením (Holandsko)
 3. Inštaláciu dokončite použitím rámčeka podľa vášho výberu z našej série Niko Pure, Niko Intense alebo Niko Original.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.