Skip to main content
Skip table of contents

Eko-displej

Opis


Eko-displej umožňuje používateľom monitorovať spotrebu energie a vody a prípadne aj množstvo energie vyprodukovanej
(ak ju produkuje) v domácnosti. Môže byť takisto použitý na aktivovanie eko-funkcií alebo simulovania prítomnosti.
Do jednej elektroinštalácie Niko Home Control môžete pridať až 5 eko-displejov.


Prehľad

Prevádzka

Podrobnosti o spotrebe


Eko-displej zobrazuje informácie o spotrebe elektrickej energie, plynu a vody ako aj množstvo energie vyprodukovanej v
domácnosti. Pozrite si Moduly merania elektrickej energie na strane <OL>. Typ zobrazených informácií závisí od typov
nainštalovaných meracích modulov. Modul merania elektrickej energie meria spotrebu alebo produkciu elektrickej
energie. Počítadlo impulzov komunikuje spotrebu elektrickej energie, plynu a/alebo vody.
Aktuálna spotreba elektrickej energie je vyjadrená vo W alebo kW, pričom spotreba plynu je vyjadrená v m³. Celková spotreba
energie za daný týždeň je zobrazená v spodnej časti a je vyjadrená v EUR, GBP alebo SEK.


Ak chcete zobraziť tarify:

 1. Na rozsvietenie displeja sa dotknite jedného z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, tak stmavne, aby sa šetrila spotreba energie.
 2. Držte stlačené tlačidlo „C“ pre zobrazenie ponuky.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
 3. Držte stlačené tlačidlo „C“ pre vybranie TARIFY.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
 4. Vyberte ELEKTRINA, PLYN alebo VODA a stlačte tlačidlo „C“.
  Zobrazí sa vybratá tarifa. V tejto fáze môžete tarifu zmeniť.

 5. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na SPÄŤ a stlačte tlačidlo „C“.


Eko-funkcia

Eko-funkcia sa vzťahuje na všetky svetlá a pripojené obvody, ventiláciu a kúrenie, ktoré používateľ chce
vypnúť po odchode z domu. Počas programovania elektroinštalácie môžete nastaviť výstupy, ktoré majú byť súčasťou tejto
funkcie.
Na aktivovanie eko-funkcie stlačte eko-tlačidlo. Spotreba energie sa okamžite zníži.


Simulácia prítomnosti

Simulácia prítomnosti umožňuje používateľovi aktivovať automatické zapínanie svetiel v určenom čase. Bude to vyzerať,
ako keby bol niekto doma. Počas programovania elektroinštalácie môžete sami rozhodnúť, ktoré svetlá by mali byť zahrnuté
do funkcie simulovania prítomnosti a takisto, kedy by sa mali zapnúť a na ako dlho.
Stlačte tlačidlo simulácia prítomnosti, ak chcete aktivovať funkciu simulovania prítomnosti.


Inštalácia

Montáž eko-displeja:
• nie na priamom slnečnom žiarení.
• v blízkosti dverí, ktoré používatelia najčastejšie používajú, keď odchádzajú z domu.


Pozrite si: Elektroinštalácia na Ovládače s displejom.


Technické údaje


• podsvietený farebný displej
• prevádzkové napätie: 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
• teplota okolia: 5 – 40 °C
• rozmery displeja: 45 x 45 x 32 mm (VxŠxH)
• hĺbka zapustenia: 20 mm
• týždenná spotreba energií v EUR, GBP alebo SEK
• v súlade s IEC 60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 a EN 50090-2-3

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.