Skip to main content
Skip table of contents

Ovládač svetelných scén

Opis


Ovládač svetelných scén sa používa na výber jedného z predprogramovaných nastavení svetelných scén. Nastavenie svetelných scén je
kombináciou výstupných nastavení týkajúcich sa osvetlenia, sťahovacích roliet, žalúzií atď.


Prehľad

Prevádzka

Nastavenia svetelných scén sú uložené počas programovania inštalácie. Softvér zahŕňa 22 piktogramov, z ktorých je možné zvoliť
max. 8. Ku každému z daných piktogramov je potom priradená jedna alebo viacero akcií, aby bolo
možné vytvoriť ideálnu svetelnú scénu pre každú príležitosť.
Ako aktivovať svetelná scénu:

  1. Pre rozsvietenie displeja sa kliknite na jedno z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, stmavne za účelom šetrenia energie.
  2. Stláčajte navigačné tlačidlá až kým sa nezobrazí piktogram (značka/symbol) Vami želanej svetelnej scény.
  3. Stlačte tlačidlo „C“.

Piktogram zmení farbu na jantárovú a zostane tak po celú dobu aktivácie nastavenia svetelnej scény.


Inštalácia

Pozrite si: Elektroinštalácia na Ovládače s displejom.

Technické údaje

• podsvietený farebný displej
• prevádzkové napätie: 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
• teplota okolia: 5 – 40 °C
• rozmery displeja: 45 x 45 x 32 mm (VxŠxH)
• hĺbka zapustenia: 20 mm

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.