Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED kontrolky na smart zásuvkePríčinaAkcia
LED kontrolka nesvieti
Bežná prevádzka, keď je zásuvka vypnutáVaša zásuvka funguje bez problémov
Zásuvka nie je napájanáSkontrolujte zapojenie a skontrolujte poistku v rozvádzači
Porucha zásuvkyKontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Niko
LED kontrolka svieti nepretržite nabielo (*)

Bežná prevádzka, keď je zásuvka zapnutáVaša zásuvka funguje bez problémov
LED kontrolka bliká načerveno

Pripojenie na smart hub je dočasne prerušenéPripojenie sa obnoví automaticky. Ak sa neobnoví, prosím, odpojte a znovu pripojte napájanie pre bezdrôtový Smart Hub a skontrolujte, či zásuvka je stále v dosahu bezdrôtového Smart Hub. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Niko
LED kontrolka svieti nepretržite načervenoPrehrievanie

Zásuvka je mimo normálnych prevádzkových podmienok

1. Odpojte pripojené zariadenie

2. Počkajte aspoň 5 minút, kým znovu stlačíte LED tlačidlo na opätovné aktivovanie normálnej prevádzky (**)

3. Ak problém pretrváva vymeňte zásuvku

Nadprúd (> 16 A po dobu 10 sek.)
LED bliká namodro

  • Vytvára sa pripojenie na sieť Zigbee®
  • Zásuvka sa aktualizuje (niektoré verzie zásuviek)

Počkajte, kým LED prestane blikať

Smart zásuvku môžete používať aj počas aktualizácie (***)

LED kontrolka svieti namodro po dobu 4 sek.

Úspešne vytvorené pripojenie na sieť Zigbee®Vaša zásuvka funguje bez problémov

(*) Pri smart použití môžete deaktivovať biele LED kontrolky na smart zásuvke cez programovací softvér Niko Home Control alebo aplikáciu Niko Home.

(**) 5 minút je štandardná doba zablokovania pred opätovným zapnutím. Súčasne sa aktivuje chladiaci mechanizmus, ktorý takisto znemožní okamžité opätovné zapnutie po prehriatí. Doba chladenia nie je presne špecifikovaná, toto totiž nie je možné v dôsledku nepredvídateľných okolitých podmienok.

(***) Počas aktualizácie sa môže stať, že LED na smart zásuvke bude blikať namodro. Táto funkcia bola implementovaná v pôvodných smart zásuvkách počas výroby. V neskorších softvérových verziách však táto funkcia blikania počas aktualizovania bola odstránená. Smart zásuvka sa aktualizuje tak, aby to bolo zreteľné, a zostáva funkčná aj počas aktualizovania.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.