Skip to main content
Skip table of contents

Prevádzka tlačidla

Používanie tlačidiel akcie

Každé generické tlačidlo akcie môžete naprogramovať, aby vykonávalo niektoré z nasledujúcich funkcií:

  • spínanie svetelného obvodu

  • stmievanie stmievatel'ného osvetlenia (oboma smermi +/-), ovládanie roliet alebo žalúzií (vyťahovanie aj spúšťanie a obe v režime s jedným tlačidlom)

  • aktivovanie režimu, nastavenie scény alebo stavu domu (môže ísť o kombináciu predprogramovaných výstupných nastavení)

Správanie ako pri režime s jedným tlačidlom pre kanál stmievania

Tlačidlo

Správanie

Krátke stlačenie

Prepína stmievateľné osvetlenie medzi stavmi ZAP alebo VYP. V závislosti od pamäťového režimu kanálu stmievania sa pri stave ZAP osvetlenie zapne so 100 % svetelným výkonom alebo s naposledy nastavenou hodnotou stmievania.

Dlhé stlačenie

Spustí cyklus zvyšovania alebo znižovania intenzity osvetlenia kanálu stmievania v závislosti od predchádzajúceho cyklu.

Uvoľnenie tlačidla

Zastaví cyklus zvyšovania alebo znižovania intenzity osvetlenia na určitom strednom percente hodnoty stmievania.


Správanie ako pri režime s jedným tlačidlom pre kanál na ovládanie motora

Tlačidlo

Správanie

Krátke stlačenie

Spína motor do nasledujúcich stavov v tomto poradí: vyťahovanie – zastavenie – spúšťanie – zastavenie.

Dlhé stlačenie

Spustí cyklus vyťahovania alebo spúšťania kanálu motora v závislosti od predchádzajúceho smeru prevádzky použitého pred posledným zastavením.

Uvoľnenie tlačidla

Zastaví cyklus vyťahovania alebo spúšťania na určitej strednej hodnote.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.