Skip to main content
Skip table of contents

Používanie používateľského rozhrania termostatu zariadenia Digital black, 24 V

Vo všeobecnosti môžete ovládať toto používateľské rozhranie termostatu rovnakým spôsobom ako iné ovládače na displeji. Pozrite si Používanie zariadenia Digital black, 24 V stránku , kde nájdete ďalšie informácie o prehliadaní a aktivovaní ovládačov.

Táto funkcia termostatu umožňuje špeciálne upravovať nasledujúce akcie:

  • Aktivovať a prepísať aktívny týždenný program vybraním požadovanej teploty na prepísanie a trvania, počas ktorého by prepísané hodnoty mali byť aktívne.
  • Prepísanie môžete aj deaktivovať a vrátiť sa do programu.
  • Zmena programu (DEŇ, NOC, EKO, VYP, CHLAD, PROGRAM 1, PROGRAM 2, PROGRAM 3).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.