Skip to main content
Skip table of contents

Používanie zariadenia Digital black, 24 V

Digital black má rozhranie s dotykovým displejom. Digital black ovládate rovnakým spôsobom ako akékoľvek iné mobilné zariadenie.

AkciaIlustráciaÚčel
krátke stlačenie

na ovládanie akcií alebo upravenie hodnôt
dlhé stlačenie

na otvorenie druhého stupňa ovládania (napr. nastavenie úrovne)
vodorovné potiahnutie

na prechádzanie na iné ovládacie prvky alebo stránky
rýchle potiahnutie

na nastavenie min. alebo max. hodnoty alebo predvolenej hodnoty (napr. nízke, stredné, vysoké, turbo)
zvislé potiahnutie

na nastavenie úrovne

senzor priblíženia

Digital black má zabudovaný senzor priblíženia. Tento senzor má pevný dosah od 0 do 30 cm v kužeľovitej snímacej oblasti.

Keď sa priblížite k displeju cez túto snimaciu oblasť, Digital black sa zobudí z pohotovostného režimu.

Svetelný snímač

Digital black má zabudovaný svetelný snímač. Tento snímač sa používa iba na automatické nastavenie jasu displeja podľa okolitého svetla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.