Skip to main content
Skip table of contents

Ovládače stmievania

Opis

Tlačidlá stmievania sú k dispozícii ako ovládanie s jednoduchým stmievaním (tri akčné tlačidlá) alebo dvojitým stmievaním (2 x tri akčné tlačidlá) s alebo bez stavových LED. Umožňujú používateľovi ovládať jeden, resp. dva svetelné body alebo skupinu svetiel, cez inštaláciu Niko Home Control.

Prehľad


Prevádzka

Špecifické akčné tlačidlá na každom ovládači sú zoradené v skupine po troch. Každá skupina sa skladá z nasledujúcich tlačidiel: „A“, „B“ a „C“.

Akčné tlačidlá so stavovou LED indikujú stav ich príslušného výstupu. Pomocou programovacieho softvéru môžete naprogramovať LED tak, aby sa rozsvietili v prípade aktivácie alebo deaktivácie výstupu. To možno určiť v programovacom softvéri.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých funkcií akčných tlačidiel.

Stav „pred“

Akcia

Stav „po“

Svetlo vypnuté

Krátko stlačte tlačidlo „A“ (< 0,4 s)

„Pamäť vypnutá“ znamená, že úroveň intenzity osvetlenia dosiahne 100 %.

„Pamäť zapnutá“ znamená, že úroveň intenzity osvetlenia sa vráti na predošlé nastavenie,
tzn. na naposledy použitú úroveň intenzity osvetlenia, ktorá bola nastavená predtým, ako bol vypnutý stmievač.

Možnosti „Pamäť vypnutá“ alebo „Pamäť zapnutá“ si vyberáte počas fázy programovania elektroinštalácie.

Osvetlenie sa vypne.

Krátko stlačte tlačidlo „B“ (< 0,4 s)

Požadované nastavenie (štandardne 50%)

Osvetlenie sa vypne.

Krátko stlačte tlačidlo „C“ (< 0,4 s)

Osvetlenie sa zapne. Úroveň intenzity osvetlenia zostane na minimálnej hodnote.

Osvetlenie sa vypne.

Držte stlačené tlačidlo „A“ (≥ 0,4 s)

Úroveň intenzity osvetlenia sa bude zvyšovať, až kým nepustíte tlačidlo, alebo kým nebude dosiahnutá maximálna hodnota.

Osvetlenie sa vypne.

Držte stlačené tlačidlo „B“ (≥ 0,4 s a < 3 s)

Požadované nastavenie (štandardne 50%)

Osvetlenie sa vypne.

Držte stlačené tlačidlo „B“ (> 3 s)

Aktuálna úroveň intenzity osvetlenia je teraz uložená ako požadované nastavenie.

Osvetlenie sa vypne.

Držte stlačené tlačidlo „C“ (≥ 0,4 s)

Osvetlenie sa zapne. Úroveň intenzity osvetlenia zostane na minimálnej hodnote.

Osvetlenie sa zapne.

Krátko stlačte tlačidlo „A“ (< 0,4 s)

Úroveň intenzity osvetlenia dosiahne 100%.

Osvetlenie sa zapne.

Krátko stlačte tlačidlo „B“ (< 0,4 s)

Požadované nastavenie (štandardne 50%)

Osvetlenie sa zapne.

Krátko stlačte tlačidlo „C“ (< 0,4 s)

Osvetlenie sa vypne.

Osvetlenie sa zapne.

Držte stlačené tlačidlo „A“ (≥ 0,4 s)

Úroveň intenzity osvetlenia sa bude zvyšovať, až kým nepustíte tlačidlo, alebo kým nebude dosiahnutá maximálna hodnota.

Osvetlenie sa zapne.

Držte stlačené tlačidlo „B“ (< 3 s)

Požadované nastavenie (štandardne 50%)

Osvetlenie sa zapne.

Držte stlačené tlačidlo „B“ (> 3 s)

Aktuálna úroveň intenzity osvetlenia je teraz uložená ako požadované nastavenie.

Osvetlenie sa zapne.

Držte stlačené tlačidlo „C“ (≥ 0,4 s)

Úroveň intenzity osvetlenia sa bude znižovať, až kým nepustíte tlačidlo, alebo kým nebude dosiahnutá minimálna hodnota.

Inštalácia

Tlačidlo má jednoduchý nacvakávací mechanizmus pre nástenné ovládače na zbernicovú kabeláž.
Na inštaláciu jedného tlačidla potrebujete nasledujúce položky:

  • zapustenú montážnu krabicu (A)
  • jednoduchú nástennú montážnu dosku (550-14110 alebo 550-141x6) alebo viacnásobnú nástennú montážnu dosku (550-14106 alebo 550-140xx) (B)
  • tlačidlo (C)
  • čelný panel (D)
  • ak inštalujete viacnásobnú nástennú montážnu dosku, budete potrebovať aj pripojovaciu jednotku (550-14090).
  • Môžete použiť jednu zapustenú montážnu krabicu na inštalovanie viacerých tlačidiel (až tri horizontálne alebo vertikálne) na jednom mieste.
  • Nástenné montážne dosky sú dostupné v prevedení s rozperkami alebo skrutkami. 

Tlačidlo namontujete tak, že pripojovaciu jednotku zatlačíte na Niko Home Control nástennú montážnu dosku tak, aby pevne zacvakla na mieste.
Automaticky sa pripojí k zbernici Niko Home Control prostredníctvom dvoch kontaktných pružín.
Dávajte pozor na orientáciu tlačidla: pružinové kontakty by mali byť naspodku.
Na záver namontujte čelný panel (D) na dosku plošného spoja prostredníctvom mechanizmu SnapFit.

A. Jedna zapustená montážna krabica (nie je produktom spoločnosti Niko)

B. Jednoduchá nástenná montážna doska

C. Tlačidlo

D. Čelný panel

Montážna schéma pre jednoduché nástenné montážne dosky

Technické údaje

  • prevádzkové napätie 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
  • prevádzková teplota: 0 až 50°C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.