Skip to main content
Skip table of contents

Manuálne používanie bezdrôtového, batériou napájaného spínača Zigbee® (jednoduchý)

Konfigurácia

Bez centrálnej brány funguje jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač ako samostatný ovládač (vysielač) a môže byť spárovaný až s 8 Zigbee® prijímačmi (ZAP/VYP/stmievanie) ako sú stmievatel'né LED žiarovky.

RGB ovládanie farieb a ovládanie nastaviteľnej bielej nie sú podporované jednoduchým, bezdrôtovým, batériou napájaným Zigbee® spínačom pri samostatnom používaní.

Jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač podporuje párovanie Touchlink aj párovanie Find&Bind pre samostatné použitie v decentralizovaných sieťach.

Pred spustením párovania Touchlink resetujte všetky Zigbee® zariadenia, ak boli predtým pripojené k inej sieti. Pozrite si § Resetovanie


KrokAkcia

Aktivujte režim Touchlink prostredníctvom prijímača (napr. Zigbee® žiarovky) a umiestnite jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač do vzdialenosti 10 cm od prijímača.

Na 2 sekundy stlačte PROGRAMOVACIE tlačidlo na zadnej strane jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača. Programovacie LED sa zapne.


Stlačte tlačidlo jednoduchého, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača dvakrát behom 4 sekúnd, aby ste aktivovali párovanie Touchlink. PROGRAMOVACIE LED bude opakovane blikať frekvenciou 2-krát za sebou po dobu 90 sekúnd a bude vyhľadávať prijímač Touchlink.

Jednoduchý, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač bol úspešne spárovaný so samostatným prijímačom Touchlink, ak sa PROGRAMOVACIA LED zapne na 4 sekundy a následne sa vypne.

  • V samostatnom režime nebude bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač používať funkciu sieťovania mesh a nebude sa automaticky aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v Zigbee® základné princípy siete
  • S jedným dvojnásobným, bezdrôtovým, batériou napájaným Zigbee® spínačom môžete spárovať 8 Zigbee® prijímačov (ZAP/VYP/stmievanie).
  • Batériou napájaný Zigbee® spínač v samostatnom režime nebude podporovať žiadnu z nasledujúcich Niko Home Control vlastností: ovládanie prostredníctvom smartphonu, indikátor prázdnej batérie, aktualizácia firmvéru prostredníctvom OTA, flexibilná konfigurácia na ľubovoľný prijímač a iné. Pre ďalšie informácie si pozrite Pripojené použitie


Samostatné použitie

Pozri Bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (jednoduchý)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.