Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia wireless bridge

 • Musíte takisto dodržiavať minimálnu predpísanú vzdialenosť 2 metrov medzi Zigbee® zariadením (vrátane bezdrôtového smart hubu) a ďalším RF vysielačom (napr. Wi-Fi zariadením) alebo zariadeniami ako sú motory, čerpadlá, elektronické LED transformátory, invertory fotovoltických panelov, domáce akumulátorové úložiská atď. (napr. aj Wi-Fi zariadenia)
 • Wireless bridge neinštalujte na kovový povrch
 • Nezakrývajte produkt
 • Wireless bridge montujte mimo (kovového) rozvádzača
 • Nepoužívajte ho s predĺženým/nadpojeným USB káblom

Sieť Zigbee®

 • Vo všeobecnosti platí, že je potrebné nainštalovať aspoň jedno zariadenie Zigbee® s 230 V napájaním na každom poschodí pre vytvorenie siete mesh, ktorá pokryje celú budovu.
 • Musíte takisto dodržiavať minimálnu predpísanú vzdialenosť 2 metrov medzi Zigbee zariadením (vrátane smart hubu) a ďalším RF vysielačom (napr. Wi-Fi zariadením) alebo zariadeniami ako sú motory, čerpadlá, elektronické LED transformátory, invertory fotovoltických panelov, domáce akumulátorové úložiská atď.
 • Pre ďalšie informácie o sieti Zigbee® pre Niko Home Control si pozrite princípy siete Zigbee®

Inštalácia

 1. Wireless bridge namontujte na stenu vedľa rozvádzača. Použite šablónu na vŕtanie, ktorá je súčasťou balenia, aby ste si vyznačili otvory, ktoré je potrebné navŕtať
 2. Odpojte connected controller od napájania.

  Z bezpečnostných dôvodov by ste nemali odstraňovať/vkladať USB kábel, kým je modul connected controller pod napätím

 3. Zasuňte USB kábel do rozvádzača


  * Nadmernú dĺžku kábla zmotajte do klbka

  ** Všetky káblové vložky v rozvádzači musia byť uzatvorené. Spôsob uzatvárania káblových vstupov je definovaný vnútroštátnymi inštalačnými predpismi

 4. Zapojte wireless bridge do jedného z neobsadených USB portov modulu connected controller (550-00003)  Z bezpečnostných dôvodov by ste nemali odstraňovať/vkladať USB kábel, kým je modul connected controller pod napätím
 5. Upevnite USB kábel v rozvádzači pomocou pásky na káble (je súčasťou balenia). Tento krok je potrebný, aby ste sa vyhli náhodnému odpojeniu jednotky wireless bridge od modulu connected controller.  Dodržte minimálnu vzdialenosť 10 mm medzi 230 V kabelážou a USB káblom wireless bridgu.

  Pripojenie inteligentného/digitálneho merača

  Ďalšie informácie o pripojení inteligentného/digitálneho merača (platí len pre Holandsko a Belgicko) nájdete Pripojenie zariadenia wireless bridge na inteligentný/digitálny merač


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.