Skip to main content
Skip table of contents

Pripojenie zariadenia wireless bridge na inteligentný/digitálny merač

Tento krok je voliteľný iba pre Belgicko a Holandsko.

Pripojte port P1 digitálneho merača k jednotke wireless bridge vložením jedného konca kábla do portu P1 (nie do portu S1!) a druhého konca do jednotky wireless bridge.

Používajte len tienený kábel RJ12, ktorý je súčasťou balenia ( voliteľné len pre Belgicko a Holandsko)


* Nadmernú dĺžku kábla zmotajte do klbka.

  • Kontaktujte svojho prevádzkovateľa elektrickej siete, aby vám aktivoval port P1 na vašom digitálnom merači.
  • Ak vaša inštalácia Niko Home Control obsahuje globálny kanál na meranie energie, pri pripojení wireless bridge k digitálnemu meraču bude tento kanál potlačený.

Aktuálne obmedzenia

  • Ak máte inštaláciu so zbernicovou kabelážou, ktorá je už vybavená elektrickým meračom spotreby a pridali ste jednotku wireless bridge na čítanie energetických údajov z vášho inteligentného/digitálneho merača. V programovacom softvéri Niko Home Control nastavte parameter „typ čítania“ jednofázového čítania elektrickej energie alebo trojfázového čítania elektrickej energie na „čiastkové čítanie“ a nie na „globálne čítanie“. Takto sa predíde sčítavaniu hodnôt inteligentného/digitálneho merača a meracieho modulu. Aby sa predišlo problémom s používateľským rozhraním v grafike energií, umiestnite prúdové svorky na rôzne podružné meracie obvody
  • Maximálna dĺžka kábla P1 má byť 2 m. Na rozšírenie dosahu medzi inteligentným/digitálnym meračom a jednotkou wireless bridge použite dodatočný UTP kábel a P1 súpravu s rozširujúcim modulom (značka Cedel - katalógové číslo P1-VRL-UNV)
  • USB kábel nie je možné predĺžiť


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.