Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia tlačidlového prevodníka

Tlačidlový prevodník je možné vložiť do jednoduchej zapustenej montážnej krabice (nie je produktom spoločnosti Niko) a pripojiť na Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž.
Mechanické jedno-násobné alebo dvoj-násobné tlačidlá Niko (vrátane vodotesných variantov z radu Hydro) môžete namontovať na vrch zapustenej montážnej krabice.
LED jednotky tlačidlového prevodníka s LED spätnej väzby sú vhodné pre mechanické jednoduché alebo dvojnásobné tlačidlá so šošovkou (vrátane vodotesných variantov so šošovkou z radu Hydro).

Schémy zapojenia

  • Tlačidlové rozhranie pripojte iba na kontakt SELV (bezpečné nízke napätie) a NIE na 230 V sieťové napätie.
  • Dĺžka kábla medzi tlačidlovým prevodníkom a výstupom tlačidla alebo tranzistora by nemala byť väčšia ako 2 m.
  • Tlačidlový prevodník môžete použiť aj vo vonkajšom prostredí, ak ho vybavíte s vodotesným krytom (napr. z radu Hydro).

550-20000

  • Uistite sa, že nezapojené vodiče sa nedotýkajú ostatných vodičov. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k narušeniu komunikácie na zbernici pre Niko Home Control alebo napájania iných zariadení na zbernici.


A. Zbernicový konektor

B. Vodič okruhu 1, 2, 3 a 4

C.  Spoločný vodič550-20025

Neodstraňujte LED z rozhrania, ani ich nevymieňajte za iné LED prvky, ani nepoužívajte tieto LED výstupy na iné účely. 

A. Zbernicový konektor

B. Vodiče okruhu 1 a 2

C. Spoločné

D. LED spätnej väzby LED 1 a 2Inštalácia

Na pripojenie tlačidlového prevodníka:

  1. Pripojte zbernicový kábel na zbernicový konektor (A).
  2. V prípade potreby slučkou prepojte zbernicový kábel na ostatné ovládacie prvky v inštalácii Niko Home Control.
  3. Pripojte vodiče okruhu (B) na jeden koniec bezpotenciálového tlačidla alebo výstupu NPN tranzistora.
  4. Pripojte modrý spoločný vodič (B) na druhý koniec bezpotenciálového tlačidla alebo výstupu NPN tranzistora.
  5. V prípade tlačidlového prevodníka s LED vložte LED kontrolky (D) do pripravených otvorov bezpotenciálového tlačidla.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.