Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia smart zásuvky

Dosah signálu

Smart zásuvka Zigbee®  nemá vplyv na zariadenia ako sú televízory alebo audio a video zariadenia, ktoré sú ovládané pomocou diaľkového ovládania. Dosah v interiéri je ± 10 m. Na otvorených priestranstvách je dosah 30 metrov. Dosah smart zásuvky   Zigbee®  závisí od  použitých stavebných materiálov.

Ďalšie informácie nájdete v Zigbee® základné princípy siete.

Zapojenie

Odpojte napájanie zo siete.

Manuálne použitieSmart použitie

Inštalácia

Odpojte napájanie zo siete.

Ochranný kolíkPostranné ochranné kontaktyAkcia

Na každú svorku smie byť pripojený iba 1 vodič (t.z. max. 2 vodiče na pólový kontakt).

Dĺžka odblankovania od 10 do 12 mm.

Namontujte smart zásuvku na zvislú stenu. Dbajte na značenie orientácie zásuvky.
  • Môžete odstrániť rozperky bez toho, aby ste museli vyberať skrutky.
  • Smart zásuvka spína iba L vodiče, ktoré sú zapojené v smere k pólovým kontaktom. N vodiče nespína.
  • Použite maliarsku krytku 170-00099, ak sa chystáte maľovať stenu, na ktorej je nainštalovaná smart zásuvka.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.