Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača (dvojnásobný)

Dosah signálu

Dosah v interiéri je ± 10 m (z bodu do bodu). Na otvorených priestranstvách môže mať RF signál dosah až 30 metrov. 

Batériové alebo bezbatériové Zigbee® zariadenia v Zigbee® sieti nefungujú ako opakovacie uzly. Správajú sa iba ako prijímacie uzly a nemôžete ich použiť na rozšírenie siete. Iba Zigbee® zariadenia s 230 V napájaním môžu byť použité na rozšírenie dosahu RF prostredníctvom ich funkcie sieťovania mesh.

Ďalšie informácie nájdete v časti Princíp siete Zigbee®.


Max. dosah RF signálu (z bodu do dobu) od smart spínača k Zigbee® prijímaču závisí od:

 1. Materiálov použitých v budove alebo miestnosti,
 2. Pozície bezdrôtového batériou napájaného Zigbee® spínača v interiéri,
 3. Zdrojov rušenia.

Materiály a prekážky

Rádiové vlny môžu byť tlmené materiálmi vo vnútri budovy alebo miestnosti.

Drevo, omietka, bez povrchovej úpravy, bez kovov

Tehla, betón

Železobetón, duté ľahké steny vyplnené izolačnou vlnou na kovovej fólii, kovové izolačné dosky pre kúrenie, kovové povrchy, sklo s povrchovou úpravou z kovových materiálov, podlahové kúrenie, kovové rámčeky

Uzatvorený kovový priestor

Strata: 5 – 20 %

Strata: 20 – 40 %

Strata: 40 – 90 %

Strata: 90 – 100 %

Ľudské telo môže takisto brániť rádiovým vlnám Zigbee®, pretože jeho prevádzkové frekvenčné pásmo (2,4 GHz) dobre rezonuje s časticami vody. Funkcia sieťovania Zigbee® zostane po narušení rádiovej cesty vo všeobecnosti zachovaná, ale buďte opatrní, ak sa v miestnosti nachádza veľa ľudí alebo predmet obsahujúci veľké množstvo vody (napr. akvárium).

Pozícia

Naplánujte umiestnenie tak, aby bolo jedno Zigbee® zariadenie v dosahu rádiového signálu ďalšieho Zigbee® zariadenia. Začnite od miesta umiestnenia hlavného uzla (bezdrôtový smart hub alebo wireless bridge) a umiestnite najbližšie Zigbee® zariadenie vo vzdialenosti do 10 m.

 • Batériové alebo bezbatériové Zigbee® zariadenia v sieti Zigbee® nefungujú ako opakovacie uzly. Správajú sa len ako prijímacie uzly, a preto nie je možné ich použiť na rozšírenie siete. Len Zigbee zariadenia s 230 V napájaním môžu fungovať ako Zigbee® opakovacie uzly a podporovať funkciu sieťovania mesh, ktorá umožní rozšíriť dosah rádiového signálu.
 • Berte ohľad na vplyv materiálov na dosah rádiového signálu.


Zariadenie Zigbee® neinštalujte:

 • Do úzkych miestností s hrubými stenami,
 • Na rovnakú stenu, na ktorej sa nachádza iný Zigbee® opakovací alebo prijímací uzol,
 • V blízkosti zeme (odporúčaná montážna výška je 105 až 120 cm – od konečnej úrovne podlahy),
 • Na kovový alebo mokrý povrch alebo do vlhkého prostredia, ALEBO
 • Na tzv. mŕtve miesta, ktoré vznikajú v dôsledku odrážania rádiových signálov od vodivých materiálov alebo prekážok v okolí, ako sú napr. kovové skrine, dvere s kovovou fóliou alebo predmety obsahujúce vodu (napr. akváriá).

Zdroje rušenia

Zigbee® smart spínač vo všeobecnosti nie je rušený elektronickými zariadeniami s nízkym výkonom (napr. telefónmi DECT, smartfónmi, WLAN routermi, analógovými rádiami, elektronickými predradníkmi, controllermi, televízormi, video prehrávačmi, počítačmi, diaľkovými ovládačmi) a ani žiadne takéto zariadenia neruší. Zigbee® je robustná a spoľahlivá RF technológia a vďaka funkcii sieťovania a vlastnosti zachytávať rádiové telegramy z hlučného prostredia.
Nezabudnite, že vysoko-výkonné elektronické zariadenie v miestnosti môže rušiť rádiové telegramy bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača. Ak k tomuto dôjde, musíte zdroj rušenia nájsť a odstrániť ho. Ak nie je možné ho odstrániť, zvážte premiestnenie spínača alebo pridanie Zigbee® opakovacieho uzla (napr. smart spínanú zásuvku, Zigbee® (170-3xx05) alebo iné Niko Zigbee® zariadenie s napájaním 230 V).


Inštalácia do zapustenej montážnej krabice

Inštalácia do zapustenej montážnej krabice je možná, ak sa dvojnásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač (552-72012) používa s kovovým prístrojovým spodkom (552-720X0). Kovový prístrojový spodok obsahuje plastový kryt, ktorý chráni osoby pred úrazom elektrickým prúdom na vodičoch pod napätím, ak potrebujú pracovať priamo v zapustenej montážnej krabici. Najprv musíte nainštalovať zapustenú montážnu krabicu, až potom môžete namontovať dvojnásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač.

Rozmery zapustenej montážnej krabice (elektroinštalačná krabica) pre dvojnásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač sú uvedené v tabuľke nižšie:

Kat. č.OpisHodnota
AHĺbkamin. 40 mm
BVzdialenosť pre upevnenie skrutkami60 mm
CVnútorný priemer/šírka okrúhlej alebo štvorcovej krabice± 60 mm
DStredová (horizontálna) vzdialenosť viacnásobnej zapustenej montážnej krabice71 mm
EStredová (vertikálna) vzdialenosť viacnásobnej zapustenej montážnej krabicePri 71 mm použite jednotku s katalógovým číslom 552-72012 + 552-72010 alebo 552-72030 
FStredová (vertikálna) vzdialenosť viacnásobnej zapustenej montážnej krabicePri 60 mm pre BE a FR použite jednotku s katalógovým číslom 552-72012 + 552-72000 alebo 552-72020
 • Dvojnásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač nie je možné nainštalovať do Niko vodotesnej montážnej krabice (rad Hydro)
 • Odporúčaná montážna výška je 105 až 120 cm – merané od konečnej úrovne podlahy

Inštalácia dvojnásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača

Dvojnásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač môžete nainštalovať na plochú stenu alebo do zapustenej montážnej krabice.

Pri inštalácii dvojnásobného, bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača postupujte nasledujúcim spôsobom:

KrokAkcia

Zasuňte mincovú batériu CR2450 do zadného bočného otvoru spínača.

Zaveste dva stredové kryty do správnej polohy.

 • Nainštalujte spínač v odporúčanej výške od 105 až 120 cm nad konečnou úrovňou podlahy.
 • Použite obojstrannú lepiacu pásku (súčasť balenia) alebo skrutky (potrebné dokúpiť samostatne) na namontovanie prístrojového spodku na plochú stenu. Dávajte pozor na šípku ukazujúcu smerom NAHOR. Musí byť vždy navrchu! Používajte len skrutky s plochou hlavou a uťahujte ich výlučne ručne.
 • Pri inštalovaní spínača do zapustenej montážnej krabice použite kovový prístrojový spodok. V závislosti od vybraného mechanického variantu, zaistite prístrojový spodok pomocou skrutiek alebo svoriek.

Dvojnásobný, bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač do prístrojového spodku namontujete tak, že najprv zasuniete spodnú časť, a potom vrchnú.


 • Namontujte čelný panel s príslušným dizajnom a farbou.
 • Dbajte na to, aby vybratie smerovalo dole.

Rovnomerne zatlačte čelný panel, až kým nezacvakne na miesto.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.