Skip to main content
Skip table of contents

Aktivovanie zariadenia Digital black, 24 V ako termostatu

Požiadavky

Uvedenie zariadenia Digital black, 24 V do prevádzky vo funkcii termostatu

Ak chcete svoje zariadenie Digital black použiť ako termostat, počas uvádzania do prevádzky v aplikácii Niko Home si môžete nastaviť alebo zmeniť nasledujúce parametre pre zóny chladenia a kúrenia:

ParameterNastaviť alebo zmeniť akciu
Kalibrácia
  • Ak chcete dosiahnuť presnejšie merania teploty, môžete teplotu v miestnosti odmerať klasickým teplomerom (umiestneným ideálne v strede miestnosti vo výške 1,5 m) a nastaviť deltu (rozdiel) medzi skutočne nameranou teplotou a zobrazenou teplotou na zariadení Digital black.
  • Nastavená hodnota v aplikácii Niko Home používa vzorec „kalibračná kompenzácia = nameraná teplota - zobrazená teplota“.
Nastavte hodnoty pre DEŇ, NOC, EKO, VYP a CHLAD.Nastavte predvolenú hodnotu teploty na vami požadovanú teplotu pre každé z nastavení (nastavovacie body).
Týždňové programy (2 vykurovacie programy + 1 program chladenia)
  • Nastavte predvolené časové harmonogramy podľa svojich potrieb.
  • Pridajte, upravte, odstráňte nastavovacie body.
  • Zmeňte aktivačné časy pre nastavovacie body.
  • Jednoducho skopírujete deň v týždennom programe a prekopírujete ho do ďalšieho dňa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.