Skip to main content
Skip table of contents

Naprogramovanie zariadenia Digital black, 24 V ako termostatu

Aby ste mohli vytvárať zóny kúrenia a chladenia vo svojej elektroinštalácii Niko Home Control, musíte naprogramovať akcie chladenia alebo kúrenia pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control.

Zariadenie Digital black, 24 V môžete použiť ako termostat pri nasledujúcich pokročilých akciách:

  • vykurovanie/chladenie na obvod

  • elektrické vykurovanie 

Pokročilá akcia HVAC pre termostat nie je v súčasnosti podporovaná pre zariadenie Digital black, ktoré sa používa ako termostat v programovacom softvéri Niko Home Control.

Počas programovania sa uistite, že:

  • Svojmu zariadeniu Digital black ste dali zmysluplný názov, aby ste nepriradili nesprávne zariadenie Digital black ako termostat do zóny kúrenia/chladenia počas  uvedenia do prevádzky. Inak zónové ovládanie teploty nebude správne fungovať.

  • Ste pridali každé priradené zariadenie Digital black k akcii kúrenia do správnej miestnosti počas programovania.

Ďalšie podrobnosti o programovaní akcií kúrenia/chladenia nájdete v návode k programovaciemu softvéru Niko Home Control II.

Opravené zálohovanie vykurovacieho cyklu

Na každú akciu kúrenia môžete naprogramovať stanovený vykurovací cyklus   (v % kúrenia na hodinu). Tento stanovený vykurovací cyklus môžete nastaviť podľa termodynamických vlastností vášho typu vykurovacieho systému.

Tento cyklus zabraňuje podchladzovaniu zóny kúrenia v prípade, že na vašom zariadení sa stratí signál siete WiFi, napr. ak sa vám pokazí WiFi router. 

Ak sa stanovený vykurovací cyklus aktivuje v dôsledku straty pripojenia, používateľom zadefinovaná push notifikácia sa odošle na vaše mobilné zariadenie, a tá vás bude informovať o vzniknutej udalosti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.