Skip to main content
Skip table of contents

Probleemoplossing bij de Danfoss Icon Zigbee module


Wanneer je de Niko Home app gebruikt

Probleem

Voorgestelde oplossing

Oorzaak

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: 5x

gevolgd door
.

Herstel de fabrieksinstellingen van de Danfoss Zigbee module en herstart het volledige onboardingproces.

De Zigbee koppeling werd onderbroken.

Tijdens de koppeling blijft de led op de Danfoss Zigbee module uit.

Start de onboarding in de Niko Home app voor je de Danfoss Zigbee module aan de draadloze slimme hub koppelt.

De onboarding is niet gestart.

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit:

gedurende 3 minuten, 5x
,
.

 1. Sluit het onboardingscherm in de Niko Home app.

 2. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.

  1. Doe een pingtest.

  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  3. Voeg een Zigbee repeater toe.

 3. Neem contact op je HVAC-installateur om de module te vervangen als het probleem niet opgelost is.

 4. Herstart de onboarding als het probleem opgelost is.

De Danfoss Zigbee module en de draadloze slimme hub liggen niet in elkaars bereik. Het bereik in huis is ± 10 m voor Zigbee toestellen. Ga voor meer informatie naar Principe van een Zigbee netwerk.

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit:

2 keer per seconde gedurende 30 seconden, 5x
,

 1. Sluit het onboardingscherm in de Niko Home app.

 2. Controleer of de draadloze slimme hub aanstaat. Indien niet, zet je het toestel aan.

 3. Herstel de fabrieksinstellingen op de Danfoss Zigbee module.

 4. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.

  1. Doe een pingtest.

  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  3. Voeg een Zigbee repeater toe.

 5. Herstart de onboarding als het probleem opgelost is.

De Zigbee koppeling is gestart maar mislukt.

Na de koppeling van de Danfoss Zigbee module en de draadloze slimme hub heb je de onboarding voor een bepaalde reden gestopt. Het ledgedrag ziet er als volgt uit:

gedurende 30 s, gevolgd door
en uiteindelijk
.

Ga op elk moment verder met de procedure door de onboardingschermen in de Niko Home app opnieuw te openen.

Handmatige onderbreking van de onboardingprocedure.


Wanneer je de Niko Home Control programmeersoftware gebruikt

Probleem

Voorgestelde oplossing

Oorzaak

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: 5x

gevolgd door
.

Herstel de fabrieksinstellingen van de Danfoss Zigbee module en herstart het volledige adresseringsproces.

De Zigbee koppeling werd onderbroken.

Tijdens de koppeling blijft de led op de Danfoss Zigbee module uit.

Start de adressering in de Niko Home Control programmeersoftware voor je de Danfoss Zigbee module aan de draadloze slimme hub koppelt.


Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit:

gedurende 3 minuten, 5x
,
.

 1. Sluit het overzichtsvenster Adresseren in de Niko Home Control programmeersoftware.

 2. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.

  1. Doe een pingtest.

  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  3. Voeg een Zigbee repeater toe.

 3. Neem contact op je HVAC-installateur om de module te vervangen als het probleem niet opgelost is.

 4. Herstart de adressering wanneer het probleem opgelost is.

De Danfoss Zigbee module en de draadloze slimme hub liggen niet in elkaars bereik.Het bereik in huis is ± 10 m voor Zigbee toestellen. Ga voor meer informatie naar Zigbee®-netwerkprincipes .

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit:

2 keer per seconde gedurende 30 seconden, 5x
,

 1. Sluit het overzichtsvenster Adresseren in de Niko Home Control programmeersoftware.

 2. Controleer of de draadloze slimme hub aanstaat. Indien niet, zet je het toestel aan.

 3. Herstel de fabrieksinstellingen op de Danfoss Icon Zigbee module.

 4. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.

  1. Doe een pingtest.

  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  3. Voeg een Zigbee repeater toe.

 5. Herstart de adressering wanneer het probleem opgelost is.

De Zigbee koppeling is gestart maar mislukt.

Na de koppeling van de Danfoss Zigbee module heb je de onboarding voor een bepaalde reden gestopt. Het ledgedrag ziet er als volgt uit:

gedurende 30 s, gevolgd door
en uiteindelijk
.

Ga op elk moment verder door het overzichtsvenster Adresseren - Bediening en toestellen - opnieuw te openen in de Niko Home Control programmeersoftware.

Handmatige onderbreking van de onboardingprocedure.

Je hebt de adressering gestart maar bent vergeten om de generieke verwarmingstoestellen in de Niko Home Control programmeersoftware aan te maken.

 1. Annuleer de adressering.

 2. Maak het toestel aan in het overzichtsvenster Creëren.

 3. Herstart de adressering. Het is niet nodig om de Danfoss module met de draadloze slimme hub te koppelen.


Je hebt de verkeerde thermostaat aan het generieke verwarmingssysteem geadresseerd in de Niko Home Control programmeersoftware.

 1. In de rechterbalk van het overzichtsvenster Adresseren (Bedieningen en toestellen) klik je op het kruisje naast het toestel om het te verwijderen.

 2. Klik op het plusteken van het toestel op het grondplan.

 3. Verander de ingestelde temperatuur op de thermostaat.

Doe een pingtest

Je kunt een pingtest enkel uitvoeren als de Danfoss Zigbee module met de draadloze slimme hub gekoppeld is. Als dat nog niet gebeurd is, start de koppeling automatisch als je de pingtest uitvoert.Druk kort op de knop.

De pingtest is in orde als:

 1. De led groen knippert.

 2. De led continu groen brandt gedurende 3 minuten.

 3. De led uitgeschakeld is.

De pingtest in niet in orde als:

 1. De led groen knippert.

 2. De led vijf keer rood knippert.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.