Skip to main content
Skip table of contents

Draadloze schakelaar met batterij, viervoudig, Zigbee®

Standalone gebruik

In standalone gebruik is de viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij niet verbonden met een draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640) voor Niko Home Control of niet opgenomen in een Zigbee® netwerk van een ander merk.

Als basisvoorwaarde is de viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar (zender) met batterij gekoppeld met een standalone Zigbee® ontvanger (bijvoorbeeld een Zigbee® lamp) via koppeling met Touchlink of verbonden in een gedecentraliseerd Zigbee® netwerk via EZ-modus en koppeling via Find&Bind. De viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij wordt gezien als een dimschakelaar met mogelijkheden voor aan/uit/dimmen.

De viervoudige draadloze Zigbee® met batterij geeft geen ondersteuning aan RGB kleursturing en sturing voor instelbaar wit in een standalone gebruik.

De schakelaar werkt autonoom met een togglefunctie: kort drukken verstuurt een 'aan'- of 'uit'-commando. Nogmaals kort drukken verstuurt het omgekeerde commando ('uit' of 'aan'). Als je de eerste keer na een 'uit'-commando de schakelaar ingedrukt houdt, verstuur je een commando 'opdimmen'. Nogmaals ingedrukt houden verstuurt een commando 'neerdimmen'.

Indien een standalone slimme lamp gekoppeld is met de viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij en de lamp uitgeschakeld is op de maximale lichtsterkte, zal de eerste keer ingedrukt houden een commando 'opdimmen' versturen. De gebruiker zal de lichtsterkte echter niet zien toenemen omdat die voordien ingesteld was op de maximale sterkte. Om de lichtsterkte neer te dimmen, dien je de schakelaar opnieuw ingedrukt te houden. Dit gedrag is inherent aan de togglefunctie.

  • Er brandt geen feedbackled tijdens de normale werking om energie van de batterij te besparen. De feedbackled is enkel zichtbaar tijdens de koppeling. Een blauwe of rode led aan de achterkant van de schakelaar geeft de status van de koppeling en de toestand van de batterij aan. Ga voor meer informatie naar Ledgedrag.

  • De batterij gaat ± 5 jaar mee (20 keer kort drukken per dag).

  • De firmware van een viervoudige Zigbee® schakelaar met batterij in standalone gebruik kan niet Over-The-Air (OTA) bijgewerkt worden. Koppel het toestel aan een draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640) om de recentste firmwareversie voor het Zigbee® toestel te downloaden.

  • Als je drie keer binnen de zes seconden op een drukknop van het Niko Zigbee® toestel drukt, zal het naar een Zigbee® masterknooppunt (koppelen van EZ-modus) scannen. De blauwe led begint voor max. 90 seconden te knipperen. De led is alleen zichtbaar aan de achterkant van de schakelaar als hij niet op de metalen sokkel is gemonteerd). De blauwe led brandt niet als er geen masterknooppunt gevonden is.

Geconnecteerd gebruik

De viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij werkt in geconnecteerde modus wanneer die gekoppeld is aan een draadloze slimme hub ( 552-00001 ), draadloze bridge ( 550-00640 ) voor Niko Home Control of een Zigbee® coördinator/netwerk van een ander merk.
Hij kan actoren in Niko Home Control aan-/uitschakelen door:

Dimmen kan gestart worden via dimactoren of door lang op de schakelaar te drukken.

Als je de viervoudige draadloze Zigbee ® schakelaar met batterij via de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app koppelt met je draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640), krijg je meer geavanceerde functionaliteiten. Je kunt de enkelvoudige draadloze schakelaar met batterij toevoegen aan een sfeer of alles-uitfunctie of koppelen aan een paniekfunctie (alles-aan), routines, kalender- of routinefuncties

Bediening op afstand is mogelijk met een smartphone en de Niko Home app. Download Niko Home (blauwe huisje) via Google Play of de App Store.

Het is mogelijk om elke actor met Niko Home Control te bedienen. Dat geeft je flexibiliteit via de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app.

Er brandt geen feedbackled tijdens de normale werking met de viervoudige Zigbee® schakelaar met batterij. In de Niko Home app verschijnt een waarschuwing als de batterij bijna leeg is.

De firmware van een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij, die in geconnecteerd gebruik werkt in een Niko Home Control installatie, kan Over-The-Air (OTA) bijgewerkt worden. OTA gebeurt automatisch op de achtergrond. Een Zigbee® toestel zal elke zes uur vragen om nieuwe OTA-data. Het toestel blijft tijdens een upgrade gewoon werken.

Een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij in geconnecteerd gebruik in een Niko Home Control installatie zal de mesh-capaciteit niet gebruiken; Zie Zigbee® network principle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.