Skip to main content
Skip table of contents

Zoom / Pan

Startpunt

Het opgeladen grondplan staat in het midden van het tekenvlak.

Zoom

Gebruik de zoomfunctie om in en uit te zoomen vanaf het midden van het tekenvlak of op een specifiek element (plaats hiervoor je cursor op dit element en zoom).

Je kunt op één van onderstaande manieren zoomen:

  • met de zoombalk onderaan op het scherm
  • met het bladerwieltje van je muis 
  • met 2 vingers op een touchpad.

  • Je kunt tot maximaal 2 maal de originele tekenvlak grootte inzoomen.
  • Je kunt uitzoomen tot het volledige tekenvlak zichtbaar is.
  • Je kunt het tekenvlak ook pannen (verslepen).

Pan

Om het tekenvlak te verslepen:

  1. Klik buiten een ruimte en naast een bediening of toestel.
  2. Hou je muisknop ingedrukt en versleep je muis.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.