Skip to main content
Skip table of contents

Woningstatus

Wat is een Woningstatus?

Met de routine Woningstatus kun je met één druk op de knop meerdere routines en/of toestellen activeren.
Met woningstatus Vakantie kun je bijvoorbeeld volgende routines activeren:

 • standaard alles uit
 • inbraakalarm 

Startpunt

 • Je hebt het volgende aangemaakt:
  • alle toestellen die je in deze routine wenst te gebruiken aangemaakt.
  • alle routines die je in deze routines wenst te gebruiken aangemaakt.

 • Je bevindt je in het overzichtsvenster Creëren.

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Routine.
  Resultaat:
  Het deelvenster Routine verschijnt.
 2. Kies de ruimte als volgt:
  • Kies uit de vervolgkeuzelijst Ruimte.
  • Klik op de ruimte op het tekenvlak.
 3. Klik op het pijltje naast de categorie Comfort.
 4. Klik op Woningstatus.
 5. Geef de routine een naam.
 6. Stel het gedrag en parameters als volgt in:

  GedragWat?Hoe?
  AKies de bediening(en) die de routine activeert.

  Klik op de plustekens van de bedieningen die je in de routine wilt.

  BKies de routines en/of toestellen die je in de routine wenst.

  1 Klik op de plustekens van de routines en/of toestellen die je wenst te:

      • activeren wanneer de routine start (startgedrag)

      • desactiveren wanneer de routine stopt (stopgedrag)

  Je kunt eenzelfde routine of toestel hergebruiken bij het start- en/of stopgedrag.

  2 (optioneel) Stel voor iedere routine en toestel de in- en uitschakelvertraging in.

  Gebruik Multiselect om meerdere toestellen tegelijk te selecteren.
 7. Bij Parameters, kun je de feedbackled inverteren.

  Standaard zal de feedbackled branden als:

  • alle routines zijn gestart
  • alle routines de waarde hebben die in het startgedrag gedefinieerd werd.
 8. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Routine.

 9. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.