Skip to main content
Skip table of contents

Meldingen wijzigen

Startpunt

Procedure

  1. In het rechter deelvenster, klik op de knop Bewerken naast de melding die je wenst te wijzigen.
    Resultaat:
    Het deelvenster van de bijhorende routine of voorwaarde verschijnt.
  2. Wijzig de melding.
  3. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Dashboard.


Je kunt de meldingen ook wijzigen door op de routine of voorwaarde te klikken op het tekenvlak.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.