Skip to main content
Skip table of contents

Drukknopextensie aanmaken

Wat is een drukknopextensie?

Een aantal producten voor Niko Home Control met traditionele bekabeling hebben één of twee extensieklem(men). Op deze extensieklem(men) kun je een klassieke drukknop aansluiten, bv. 170-0000x. Houd er rekening mee dat je geen ledverlichtingseenheid kunt toevoegen aan de klassieke drukknop wanneer je die gebruikt als een extensie van geconnecteerde Zigbee®-toestellen.

Deze topic beschrijft hoe je deze enkelvoudige drukknop als een drukknopextensie configureert in de Niko Home Control II v2.x programmeersoftware.

Startpunt

Procedure

In dit voorbeeld maken we in de ruimte "Inkomhal" volgende bedieningen aan:

 • een geconnecteerde enkelvoudige schakelaar
 • een enkelvoudige drukknopextensie

De enkelvoudige drukknopextensie sluiten we aan op de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar.

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Bedieningen en toestellen toevoegen.
  Resultaat:
  Het deelvenster Bedieningen en toestellen toevoegen verschijnt en toont de categorieën waarin de bedieningen en toestellen worden onderverdeeld.
 2. Kies bovenaan in het deelvenster de gewenste ruimte of klik op de ruimte op het grondplan.
  In dit voorbeeld kiezen we de ruimte "Inkom".
 3. Klik op het pijltje naast Geconnecteerde bedieningen om die te openen.

 4. Selecteer de gewenste geconnecteerde bediening uit de lijst.
  In dit voorbeeld kiezen we de "Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar".
  Resultaat: De bediening wordt in de ruimte geplaatst: als bediening, een toestel (bv. een lamp) en een basisactie.

 5. Wijzig eventueel de naam van de bediening.
 6. Pas eventueel de parameters aan.
 7. Sleep de bediening en het toestel naar de gewenste plaats op het plan.
 8. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Bedieningen en toestellen toevoegen.
 9. Selecteer de gewenste drukknopextensie uit de lijst, ook onder de categorie "Geconnecteerde bedieningen".
  In dit voorbeeld kiezen we de "Enkelvoudige drukknopextensie".
  Resultaat: De gekozen bediening wordt in de ruimte geplaatst.

 10. Selecteer op het plan de geconnecteerde bediening.
  In dit voorbeeld is dat de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar.
  Resultaat: De drukknopextensie wordt gelinkt aan ingang E1 van de geconnecteerde bediening.

 11. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Bedieningen en toestellen toevoegen.
 12. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Creëren.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.