Skip to main content
Skip table of contents

DALI Light Experience Optimiser

Een DALI-verlichtingssysteem heeft een beperking op het aantal DALI-groepen per DALI-bus.

Er kunnen maximaal zestien DALI-groepen per DALI-bus zijn.

Als er te weinig groepen voor je Niko Home Control configuratie zijn, kan je deze tool gebruiken om je acties en routines voor groepering te prioriteren.

Startpunt

 • Je hebt de nodige DALI-toestellen aangemaakt.

 • Je hebt de basisacties en routines in de DALI-toestellen gemaakt.

 • De DALI control gear (DALI-lampen) zijn aangesloten op de installatie.

 • Je hebt de kast uitgebreid met minstens één DALI-2 adresseerbare module.

 • Je computer is verbonden met de installatie.

 • Je hebt minstens de DALI-2 adresseerbare module(s) geadresseerd.

 • Je hebt de DALI-toestellen geadresseerd.

 • Je zit in de stap Projectvalidatie van het uploaden van je project.

 • Je ziet een waarschuwing voor een probleem met de DALI-groepering.

s16_01_00_220_001.png

Procedure

 1. Druk op de knop Annuleren.

 2. Druk in het menu op Creëren.
  Resultaat: Je ziet het overzichtsvenster Creëren.

  s16_01_00_220_002.png
 3. Druk in de rechterknoppenbalk op de knop Tools.
  Resultaat: Het deelvenster Tools verschijnt.

 4. Als het venster niet verschijnt, klik je op het pijltje naast de categorie Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_003.png
 5. Druk op DALI Light Experience Optimiser.

  s16_01_00_220_004.png
 6. Druk op Groeperingsprobleem om te zien op welke DALI-module en DALI-bus het probleem zich voordoet.

  s16_01_00_220_005.png
 7. Druk op het grondplan op de plustekens van de basisacties en routines die je in je prioriteitenlijst wilt opnemen.
  Resultaat: De basisacties en routines zijn toegevoegd aan het rechterdeelvenster.

  s16_01_00_220_006.png
 8. Gebruik de pijltjes naast de basisacties en routines om de volgorde in de lijst aan te passen.

 9. Druk op Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.

 10. Het configuratiebestand uploaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.