Skip to main content
Skip table of contents

Bewegingsdetectie met minimelder(s)

Wat is Bewegingsdetectie met minimelder(s)?

De routine Bewegingsdetectie met minimelder(s)  laat één of meerdere lampen branden indien een beweging gedetecteerd wordt. Je kunt dimbare lampen zo instellen dat ze beginnen te branden met een bepaalde lichtsterkte. Je kunt kiezen wanneer de Bewegingsdetectie moet werken:

 • bij licht en duisternis

 • enkel bij duisternis, wanneer de lichtsterkte lager is dan een instelbare drempelwaarde

Als er gedurende een bepaalde, ingestelde periode geen aanwezigheid waargenomen wordt, gaan de lampen uit. Je kunt het detectiebereik uitbreiden door bijkomende minimelders als secundair aan te duiden.

Startpunt

 • Je hebt volgende bedieningen en toestellen aangemaakt:

  • een minimelder

  • (optioneel) meerdere minimelders en/of enkelvoudige drukknop met feedback-led

  • een lamp

 • Je bevindt je in het overzichtsvenster Creëren.

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Routine.
  Resultaat:
  Het deelvenster Routine verschijnt.

 2. Kies de ruimte als volgt:

  • Kies uit de vervolgkeuzelijst Ruimte.

  • Klik op de ruimte op het tekenvlak.

 3. Klik op het pijltje naast de categorie  Bewegingsdetectie.

 4. Klik op Bewegingsdetectie met minimelder(s).

 5. Geef de routine een naam.

 6. Stel het gedrag als volgt in:

  GedragWat?Hoe?
  AKies de master-minimelder die de routine activeert.
  Master betekent dat de lichtmeting van deze melder in acht wordt genomen in de beslissing om de routine al dan niet uit te voeren.

  Klik op het plusteken van de minimelder die je in de routine wilt.


  B( optioneel ) Kies bijkomende minimelders (secundair).
  Secundair betekent dat de lichtmeting van deze melder niet in acht wordt genomen in de beslissing om de routine al dan niet uit te voeren.

  Klik op de plustekens van de minimelders.

  CKies toestellen voor deze routine.

  Klik op het plusteken van de toestellen. Je kunt geschakelde lampen of dimbare lampen op een vaste waarde inschakelen.
  In dit voorbeeld kiezen we één geschakelde lamp.

  D(optioneel) Kies een bediening om één van de volgende acties uit te voeren:
  • de routine opheffen (bij aanwezigheidsdetectie). Het toestel zal altijd branden en de minimelder heeft geen invloed.
  • toestellen manueel inschakelen en automatisch uitschakelen (bij afwezigheidsdetectie)

  Klik op het plusteken van de bediening.

  Gebruik een drukknop met feedbackled, zo is duidelijk te zien of deze actief is of niet.


  Gebruik Multiselect om meerdere toestellen tegelijk te selecteren.


 7. Bij Parameters, stel het volgende in:

  ParameterKeuzeOmschrijvingVoorbeeld
  DetectiemodusAanwezigheidsdetectieDe minimelder schakelt het licht aan.

  AfwezigheidsdetectieSchakel manueel het licht aan. De minimelder schakelt het licht uit als er geen beweging meer gedetecteerd wordt.
  Werkingsmodus lichtsensorDonker en licht
  De routine wordt b ij iedere detectie van beweging uitgevoerd, ongeacht het lichtniveau.

  Enkel donker

  De routine wordt enkel uitgevoerd bij detectie van beweging én indien er onvoldoende licht is.

  Deze parameter is geldig voor alle gebruikte minimelders.

  Uitschakelen bepaald doorLichtniveau

  De routine wordt uitgeschakeld zodra het ingestelde lichtniveau is overschreden, ook al is er nog beweging.

  Standaard heeft licht prioriteit.

  Geen beweging

  De routine wordt uitgeschakeld zodra er geen beweging meer gedetecteerd wordt, ook al is er voldoende licht.

  Lichtdrempel (lux)0 - 25000 luxStandaard: 100 lux

  Uitschakelvertraging0 - 23 uur 59 min. 59 sec.Standaard: 1 min.


 8. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Routine.

 9. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.

Video's

Bekijk hier enkele voorbeelden. Zet je geluid aan om de video's te bekijken.

 • In dit voorbeeld maken we een bewegingsdetectie met minimelder aan, met 1 minimelder.

https://www.youtube.com/embed/qGri0nIekFA

 • In dit voorbeeld maken we een bewegingsdetectie met minimelder aan, met 1 minimelder en een manuele overrule knop.

https://www.youtube.com/embed/6aRUq92xtkI

 • In dit voorbeeld maken we een bewegingsdetectie met minimelder aan, met 2 minimelders, een master en een secundair.

https://www.youtube.com/embed/1PAOMYhcK1M


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.