Skip to main content
Skip table of contents

Thermostaatgestuurde acties


Situatie


Dit stappenplan toont hoe je de temperatuur die de Niko Home Control thermostaat opmeet, gebruikt als voorwaarde in een actie.

Concreet willen we in dit voorbeeld dat de zonwering tijdens de afwezigheid van de bewoners gesloten wordt van zodra de temperatuur in de ruimte te hoog oploopt (door felle zon). Bovendien willen we dat de zonwering ’s nachts neergelaten wordt en bij te hevige wind opgetrokken wordt.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een getekend of geüpload plan beschikt.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt.

Stap 1: Voeg een thermostaat toe

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

 • Klik op voeg een input toe.
  Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een keuzelijst.

 • Klik op thermostaat.

 • Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.

 • Geef de input een naam (bv. Thermostaat living)

 • Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd (bv. Living).

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie

Stap 2: Voeg een analoge lichtsensor toe

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

 • Klik op voeg een input toe.
  Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een keuzelijst.

 • Klik op analoge lichtsensor.

 • Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.

 • Geef de input een naam (bv. Lichtsensor Zuid).

 • Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd (bv. Terras).

 • Klik op wijzig basisinstellingen.
  Er verschijnt een pop-up waarin je de onder- (0V) en bovengrens (10V) van de lichtsensor kunt invullen.


 • Stel de gewenste luxwaarden in.

 • Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie

Stap 3: Voeg een analoge windsensor toe

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

 • Klik op voeg een input toe.
  Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een keuzelijst.

 • Klik op analoge windsensor.

 • Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.

 • Geef de input een naam (bv. Windsensor Zuid).

 • Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd (bv. Terras).

 • Klik op wijzig basisinstellingen.
  Er verschijnt een pop-up waarin je de onder- (0V) en bovengrens (10V) van de windsensor kunt invullen.

 • Stel het gewenste bereik in.

 • Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie

Stap 4: Voeg een virtuele output ‘Bewoners afwezig’ toe

 • Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de woning.

 • Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

 • Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld Bewoners afwezig.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Creëer een alles-uitactie met drukknop

 • Maak een actie Alles uit met drukknop.

 • Klik in het tabblad Spelers de virtuele output Bewoners afwezig aan.

 • In het tabblad Basisgedrag zet je de virtuele output actief in het startgedrag en inactief in het stopgedrag.


 • Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 6: Creëer een actie ‘Zonwering sluiten bij hitte’

We maken een de actie die de zonwering automatisch aanstuurt op basis van de gemeten temperatuur van de thermostaat, de lichtsensor, de windsensor en het afwezig zijn van de bewoners.

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

 • Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

 • Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering sluiten bij hitte.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.

 • Kies de zonwering als enige speler. Voeg geen input toe.

 • Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.

 • Laat de zonwering dichtgaan in het startgedrag en verwijder het stopgedrag.


 • Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.

 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Klik op neen (automatisering).

 • Klik op de thermostaat, de virtuele output, de windsensor en de lichtsensor om ze als voorwaardespelers aan de installatie toe te voegen. De inputs worden op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.

 • Vul per voorwaardespeler de waarden in waarbij de zonwering gesloten moet worden .


 • Klik op Logica om de waarheidstabel aan te vullen. Enkel voor de combinatie waarbij alle voorwaarden waar zijn, laat je het startgedrag gebeuren. Bij alle andere combinaties laat je niets gebeuren.


 • Klik op OK en verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op OK om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 7: Creëer een actie 'Zonwering open bij wind'

 • Klik op voeg een actie toe.
  De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

 • Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

 • Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering open bij wind.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst.

 • Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.

 • Kies de zonwering als enige speler. Voeg geen input toe.

 • Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.

 • Laat de zonwering opengaan in het startgedrag en verwijder het stopgedrag.


 • Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.

 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Klik op neen (automatisering).

 • Klik op de windsensor om hem als voorwaardespeler aan de installatie toe te voegen. Hij wordt op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.

 • Vul de waarde aan die als voorwaarde geldt.


 • Bij de geavanceerde instellingen kies je het startgedrag als alle voorwaarden waar zijn en niets in alle andere gevallen.

 • Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 8: Creëer een actie ‘Zonwering ’s nachts dicht’

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

 • Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

 • Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering ’s nachts dicht.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst.

 • Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.

 • Kies de zonwering als speler. Voeg geen input toe.

 • Klik op voeg een speler toe aan het plan en klik op virtuele output.

 • Geef de virtuele output een naam, bv. Tijdsautomatisering zonwering.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst.

 • Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op ok om terug te keren naar het tabblad Spelers.

 • Voeg de virtuele output toe als speler voor de actie

 • Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.

 • Zet in het startgedrag de virtuele output Tijdsautomatisering zonwering actief samen met het sluiten van de zonwering en in het stopgedrag inactief samen met het openen van de zonwering.

 • Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.

 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Klik op neen (automatisering).

 • Klik op voeg een tijdsvoorwaarde toe.

 • Laat de actie dagelijks starten om 20u en geef ze een duur van 12u.


Je kunt de tijdsautomatisering verfijnen per dag of seizoen door een wekelijks of jaarlijks regime te kiezen in plaats van een dagelijks.


 • Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Voorwaarden.

 • Bij de Geavanceerde instellingen activeer je het startgedrag als de tijdsvoorwaarde waar is en het stopgedrag als de tijdsvoorwaarde niet waar is.


 • Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 9: Creëer een actie ‘Zonwering automatisch open’

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

 • Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

 • Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering automatisch open.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst.

 • Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

 • Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.

 • Kies de zonwering als speler. Voeg geen input toe.

 • Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.

 • Laat de zonwering opengaan in het startgedrag en verwijder het stopgedrag.

 • Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.

 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Klik op neen (automatisering).

 • Klik op de lichtsensor, de virtuele output Tijdsautomatisering zonwering en de virtuele output Bewoners afwezig om ze als voorwaardespelers aan de installatie toe te voegen. De inputs worden op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.

 • Vul per voorwaardespeler de waarden waarbij de zonwering gesloten moet worden

·        

 • Bij de Geavanceerde instellingen kies je het startgedrag als alle voorwaarden waar zijn en niets in alle andere gevallen.

 • Klik op verder om naar het het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

 • Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan om het project op te slaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.