Skip to main content
Skip table of contents

Rolluik met tweevoudige drukknop

Situatie

In dit stappenplan wordt een rolluik geprogrammeerd op basis van een tweevoudige drukknop. Eén drukknop zal ervoor zorgen dat de rolluik geopend wordt, de andere dat de rolluik gesloten wordt. Dit stappenplan werkt ook voor jaloezieën en zonweringen. 

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een getekend of geüpload plan beschikt.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt.

Stap 1: Voeg een rolluik toe

 • Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

 • Klik op voeg een output toe.

 • Klik op rolluik in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan.

 • Sleep het rolluik naar de juiste plaats en geef het een herkenbare naam.

 • Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.

 • Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van het rolluik in te stellen.

Er verschijnt een pop-upvenster.

De naam van het rolluik in het pop-upvenster kan verwarrend zijn, omdat de software de naam die je zojuist hebt ingegeven nog niet heeft overgenomen.

 • Voer de gemeten of gekende looptijden in.


Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kan deze gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.

 • Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

 • Herhaal de stappen totdat je alle rolluiken hebt toegevoegd die door de tweevoudige drukknop worden aangestuurd.

 • Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een tweevoudige drukknop toe

 • Klik op voeg een input toe.

 • Klik op tweevoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan.

Met een enkelvoudige drukknop kun je een rolluik  enkel openen en stoppen of sluiten en stoppen. Het is niet mogelijk om met een enkele drukknop zowel openen als sluiten te voorzien. Voor een logische werking van de rolluik kies je dus best voor een tweevoudige drukknop. 

Een tweevoudige drukknop is niet specifiek voor het aansturen van motoren voor rolluiken, jaloezieën en zonweringen. Je kunt deze outputs ook aansturen met een specifieke motorsturingsbediening, zoals uitgelegd in het stappenplan Rolluik met specifieke motorsturingsbediening.

 • Sleep de tweevoudige drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

 • Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'rolluiken op'

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input of output.

 • Geef de actie een naam.

 • De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.

Als je de actie aan een touchscreen koppelt, dan wordt de naam van de actie daarop getoond.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

 • Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.

 • Klik op de tweevoudige drukknop
  De twee actieknoppen worden uitvergroot.

 • Klik op de linker actieknop om hem aan de actie te koppelen.

Versleep eventueel de spelers om de verbindingen beter zichtbaar te maken. Een verbinding tussen actie en speler kun je verwijderen door op het minteken te klikken.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.

 • Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst open als startgedrag.

 • Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst stop als stopgedrag. 

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 4: Creëer een actie 'rolluiken neer'

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input of output.

 • Geef de actie een naam.

 • De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

 • Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.

 • Ga met je muis in het plan op de tweevoudige drukknop staan. 
  De twee actieknoppen worden uitvergroot.

 • Klik op de rechter actieknop om hem aan de actie te koppelen. 

De linker actieknop is al toegekend en kun je niet meer selecteren. 

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.

 • Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst dicht als startgedrag. 

 • Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst stop als stopgedrag. 

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga verder met Kastopbouw en Realisatie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.